Indeksi industrijske proizvodnje – januar 2013. godine

Opis  REPUBLIKA SRBIJA
I-13/ø12=100
(prethodni rezultati) 
VOJVODINA
I-13/ø12=100
(prethodni rezultati) 
Industrija – ukupno 89,9 79,1
Rudarstvo  112,4 105,5
Prerađivačka industrija  77,5 77,5
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  125,4 151,4
Saopštenje RZS br. 48 od 28.02.2013. godine

Prema Saopštenju RZS: "Za januar 2013. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje januar 2013. godine/prosek 2012. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 89,9 a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 77,5".