Indeksi industrijske proizvodnje – februar 2021. godine

Indeksi industrijske proizvodnje

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
II-21/ø20=100
(prethodni rezultati) 
I-21/ø20=100
(konačni rezultati) 
II-21/ø20=100
(prethodni rezultati)
I-21/ø20=100
(konačni rezultati) 
1 2 3 4 5
Industrija – ukupno 101,2 95,2 99,5 90,9
Rudarstvo 97,5 100,6 80,0 88,3
Prerađivačka industrija 97,2 87,7 99,2 89,4
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 121,0 126,8 141,1 171,9
Saopštenje RZS br. 82 od 31.03.2021. godine

Prema Saopštenju RZS: “Za februar 2021. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje februar 2021. godine/prosek 2020. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 101,4, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 97,5”.