Indeksi industrijske proizvodnje – decembar 2018. godine

Indeksi industrijske proizvodnje

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
XII-18/ø17=100
(prethodni rezultati) 

XI-18/ø17=100
(konačni rezultati) 

XII-18/ø17=100
(prethodni rezultati)
)

XI-18/ø17=100
(konačni rezultati) 

2 3 4 5
Industrija – ukupno 98,4 107,5 105,2 118,9
Rudarstvo  97,3 102,4 100,3 97,1
Prerađivačka industrija  96,6 109,6 104,5 118,9
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  106,9 100,0 267,9 243,6
Saopštenje RZS br. 22 od 31.01.2019. godine

Prema Saopštenju RZS: “Za decembar 2018. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje decembar 2018. godine/prosek 2017. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 98,4, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 96,6”.