Indeksi industrijske proizvodnje – decembar 2017. godine

Indeksi industrijske proizvodnje

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
XII-17/ø16=100
(prethodni rezultati) 

XI-17/ø16=100

(konačni rezultati)

XII-17/ø16=100
(prethodni rezultati)
)

XI-17/ø16=100

(konačni rezultati)

3 4 5
Industrija – ukupno 106,9 111,9 112,5 125,6
Rudarstvo  109,1 110,8 93,2 96,9
Prerađivačka industrija  106,3 116,1 111,5 125,0
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  108,4 97,9 397,2 358,7
Saopštenje RZS br. 20 od 31.01.2018. godine

Prema Saopštenju RZS: “Za decembar 2017. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje decembar 2017. godine/prosek 2016. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 107,5, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 107,1”.