Indeksi industrijske proizvodnje – april 2011. godine

 
REPUBLIKA SRBIJA
VOJVODINA
IV-11/ø10=100
(prethodni rezultati)
III-11/ø10=100
(konačni rezultati)
IV-11/ø10=100
(prethodni rezultati)
III-11/ø10=100
(konačni rezultati)
1
2
3
4
5
Industrija – ukupno
97,3
105,2
90,5
89,8
Rudarstvo
108,5
118,2
112,1
115,7
Prerađivačka industrija
94,8
99,3
90,0
88,9
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija
103,6
125,3
46,9
86,3
Saopštenje RZS br. 134 od 31.05.2011. godine
Prema Saopštenju RSZ: "Za april 2011. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje april 2011. godine/prosek 2010. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 98,1 a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 96,0".