Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda za septembar 2008. godine

Prema Saopštenju RZS broj 285 od 7.10.2008. godine rast cena proizvođača industrijskih proizvoda u septembru 2008. godine je bio:

OPIS

9.2008.
Ø2007.

9.2008.
8.2008.

9.2008.
9.2007.

9.2008.
12.2007.

1

2

3

4

5

Republika Srbija

114,9

99,7

113,2

110,1

Centralna Srbija

110,3

100,5

109,1

106,5

Vojvodina

121,5

98,6

119,2

115,1

  • Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS za SEPTEMBAR 2008. godine po delatnostima:
 
9.2008.
Ø2007.
9.2008.
8.2008.
9.2008.
9.2007.
9.2008.
12.2007.
1
2
3
4
5
U K U P N O
114,9
99,7
113,2
110,1
Po nameni potrošnje
       
Energija
125,1
98,6
121,7
118,4
Intermedijarni proizvodi, osim energije
111,3
99,9
109,7
108,2
Kapitalni proizvodi
97,3
101,9
99,0
99,0
Trajni proizvodi za široku potrošnju
100,6
101,3
100,8
102,4
Netrajni proizvodi za široku potrošnju
113,8
99,9
112,6
106,9
VAÐENJE RUDA I KAMENA
133,0
103,0
134,9
130,9
Vađenje energetskih sirovina
136,6
103,6
139,2
134,7
Vađenje uglja
123,9
99,7
128,0
110,5
Vađenje sirove nafte i gasa, usluge
146,0
106,1
147,3
156,3
Vađenje ostalih sirovina i materijala
108,0
99,2
105,6
105,2
Vađenje ruda metala
104,7
96,5
99,1
97,8
Vađenje ostalih ruda i kamena
109,1
100,0
107,8
107,8
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA
112,7
99,0
111,4
106,9
Prehrambeni proizvodi, pića i duvan
117,5
99,5
115,1
107,5
Proizv. prehrambenih proizvoda i pića
118,2
99,3
115,9
107,7
Proizv. duvanskih proizvoda
109,9
102,5
107,5
105,3
Proizv. tekstila i tekstilnih proizvoda
100,3
99,5
100,0
100,3
Proizv. tekstilnih prediva i tkanina
99,9
100,0
99,9
100,3
Proizv. odevnih predmeta i krzna
101,3
98,3
100,4
100,3
Prerada kože i proizv. predmeta od kože
102,6
100,7
101,5
101,5
Prerada drveta i proizvodi od drveta
104,8
103,9
107,4
104,1
Proizv. papira, izdavanje i štampanje
102,9
100,2
102,5
101,9
Proizv. celuloze, papira i prerada papira
102,1
100,6
101,5
98,9
Izdavanje, štampanje i reprodukcija
103,3
100,0
103,1
103,4
Proizv. koksa i derivata nafte
135,8
90,9
130,0
113,1
Proizv. hemijskih proizvoda i vlakana
115,6
100,6
113,9
112,6
Proizv. proizvoda od gume i plastike
103,0
100,1
102,7
102,7
Proizv. proizvoda od ostalih minerala
109,5
100,7
108,6
108,3
Proizv. metala i metalnih proizvoda
114,5
102,0
113,9
112,7
Proizv. osnovnih metala
141,5
99,4
139,8
133,6
Proizv. metalnih proizvoda, osim mašina
106,2
103,1
106,0
106,0
Proizv. ostalih mašina i uređaja
110,4
101,8
110,1
110,3
Proizv. električnih i optičkih uređaja
93,6
100,0
94,6
95,3
Proizv. kancelarijskih i računskih mašina
83,1
100,0
85,5
85,5
Proizv. dr. električnih mašina i aparata
102,3
99,5
101,2
103,8
Proizv. radio, TV i komunikac. opreme
96,9
101,6
98,7
98,7
Proizv. preciznih i optičkih instrumenata
104,6
100,0
104,9
103,5
Proizv. saobraćajnih sredstava
97,7
100,0
100,6
101,2
Proizv. motornih vozila i prikolica
102,8
100,0
102,7
102,8
Proizv. ostalih saobraćajnih sredstava
79,6
100,5
92,2
95,0
Ostala prerađivačka industrija
100,7
100,0
100,2
102,5
PROIZVODNJA EL. ENERGIJE, GASA I VODE
115,3
100,4
110,8
113,7
Proizv. el. energije, gasa i vode
115,3
100,4
110,8
113,7
Proizv. el. energije, gasa i tople vode
116,7
100,4
111,7
115,1
Prečišćavanje i distribucija vode
103,9
100,1
102,7
101,9
Izabrane grupe proizvoda
       
Poljoprivredne mašine i oruđa
104,7
100,0
104,9
104,8
Hemijska sredstva za poljoprivredu
139,5
104,8
136,6
137,2
Elementi i mat. za ugrađ. u građ.
107,0
100,5
106,2
105,5
Drumska saobraćajna sredstva
103,0
99,9
102,8
103,4
Tečna goriva i maziva
132,5
90,4
127,8
111,9
Metalni aparati za domaćinstvo
106,0
103,4
105,3
105,3
Električni aparati
93,7
100,0
96,2
97,0
Drveni nameštaj
99,7
100,0
99,0
102,6
Odeća (tkanine i konfekcija)
99,4
98,8
98,9
99,5
Obuća (kožna i gumena)
102,1
101,0
102,1
102,1