Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda za mart 2008. godine

 Prema Saopštenju RZS broj 93 od 7.04.2008. godine, rast cena proizvođača industrijskih proizvoda u martu 2008. godine je bio:

OPIS

3.2008.
Ø2007.

3.2008.
2.2008.

3.2008.
3.2007.

3.2008.
12.2007.

1

2

3

4

5

Republika Srbija

109,6

101,7

112,8

105,0

Centralna Srbija

106,3

102,0

109,1

102,6

Vojvodina

114,4

101,1

118,3

108,3

  • Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS za MART 2008. godine po delatnostima
 
3.2008.
Ø2007.
3.2008.
2.2008.
3.2008.
12.2007.
1
2
3
4
U K U P N O
109,6
101,7
105,0
Po nameni potrošnje
     
Energija
116,8
102,4
110,5
Intermedijarni proizvodi, osim energije
106,7
101,7
103,7
Kapitalni proizvodi
100,3
101,4
102,0
Trajni proizvodi za široku potrošnju
99,9
101,6
101,7
Netrajni proizvodi za široku potrošnju
108,3
100,8
101,7
VAĐENJE RUDA I KAMENA
129,6
98,0
127,6
Vađenje energetskih sirovina
133,1
97,6
131,3
Vađenje uglja
112,2
100,0
100,1
Vađenje sirove nafte i gasa, usluge
148,5
96,2
159,0
Vađenje ostalih sirovina i materijala
105,2
102,6
102,4
Vađenje ruda metala
107,3
101,2
100,2
Vađenje ostalih ruda i kamena
104,5
103,2
103,3
PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
108,3
101,6
102,8
Prehrambeni proizvodi, pića i duvan
112,3
101,2
102,7
Proizv. prehrambenih proizvoda i pića
112,7
101,3
102,7
Proizv. duvanskih proizvoda
107,2
100,0
102,7
Proizv. tekstila i tekstilnih proizvoda
100,0
99,3
100,0
Proizv. tekstilnih prediva i tkanina
100,1
100,0
100,5
Proizv. odevnih predmeta i krzna
99,7
97,6
98,7
Prerada kože i proizv. predmeta od kože
101,9
100,0
100,8
Prerada drveta i proizvodi od drveta
98,9
100,9
98,2
Proizv. papira, izdavanje i štampanje
101,1
100,0
100,1
Proizv. celuloze, papira i prerada papira
103,3
100,0
100,1
Izdavanje, štampanje i reprodukcija
99,9
100,0
100,0
Proizv. koksa i derivata nafte
126,1
104,0
105,0
Proizv. hemijskih proizvoda i vlakana
106,8
101,4
104,0
Proizv. proizvoda od gume i plastike
100,9
100,0
100,6
Proizv. proizvoda od ostalih minerala
104,2
100,4
103,1
Proizv. metala i metalnih proizvoda
105,2
103,0
103,5
Proizv. osnovnih metala
117,9
111,6
111,3
Proizv. metalnih proizvoda, osim mašina
101,3
100,3
101,1
Proizv. ostalih mašina i uređaja
106,9
105,9
106,8
Proizv. električnih i optičkih uređaja
99,7
101,0
101,5
Proizv. kancelarijskih i računskih mašina
97,2
100,0
100,0
Proizv. dr. električnih mašina i aparata
102,5
102,9
104,0
Proizv. radio, TV i komunikac. opreme
99,6
100,1
101,4
Proizv. preciznih i optičkih instrumenata
101,1
100,0
100,0
Proizv. saobraćajnih sredstava
99,0
101,1
102,6
Proizv. motornih vozila i prikolica
103,0
102,0
103,0
Proizv. ostalih saobraćajnih sredstava
84,5
97,4
100,8
Ostala prerađivačka industrija
100,7
102,4
102,5
PROIZVODNJA EL. ENERGIJE, GASA I VODE
105,5
104,4
104,0
Proizv. el. energije, gasa i vode
105,5
104,4
104,0
Proizv. el. energije, gasa i tople vode
106,0
105,0
104,5
Prečišćavanje i distribucija vode
102,0
100,0
100,0
Izabrane grupe proizvoda
     
Poljoprivredne mašine i oruđa
100,1
100,0
100,2
Hemijska sredstva za poljoprivredu
123,1
105,8
121,0
Elementi i mat. za ugrađ. u građ.
102,9
100,4
101,5
Drumska saobraćajna sredstva
104,0
102,9
104,4
Tečna goriva i maziva
125,6
107,4
106,1
Metalni aparati za domaćinstvo
102,4
101,7
101,7
Električni aparati
96,6
100,0
100,0
Drveni nameštaj
99,6
102,3
102,5
Odeća (tkanine i konfekcija)
98,3
98,3
98,4
Obuća (kožna i gumena)
101,1
100,0
101,1