Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda za maj 2008. godine

Prema Saopštenju RZS broj 153 od 6.06.2008. godine, rast cena proizvođača industrijskih proizvoda u maju 2008. godine je bio:

OPIS

5.2008.
Ø2007.

5.2008.
4.2008.

5.2008.
5.2007.

5.2008.
12.2007.

1

2

3

4

5

Republika Srbija

112,0

101,2

112,4

107,3

Centralna Srbija

108,2

100,7

108,0

104,4

Vojvodina

117,4

101,7

118,8

111,2

  • Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS za MAJ 2008. godine po delatnostima
 

5.2008.
Ø2007.

5.2008.
4.2008.

5.2008.
12.2007.

1

2

3

4

U K U P N O

112,0

101,2

107,3

Po nameni potrošnje

     

Energija

120,0

101,7

113,5

Intermedijarni proizvodi, osim energije

109,7

101,5

106,6

Kapitalni proizvodi

100,2

100,0

101,9

Trajni proizvodi za široku potrošnju

99,9

100,0

101,7

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

110,2

100,5

103,5

VAĐENJE RUDA I KAMENA

132,4

101,5

130,3

Vađenje energetskih sirovina

135,9

101,5

134,0

Vađenje uglja

123,7

100,0

110,3

Vađenje sirove nafte i gasa, usluge

144,9

102,4

155,1

Vađenje ostalih sirovina i materijala

107,7

101,2

104,9

Vađenje ruda metala

111,2

99,4

103,8

Vađenje ostalih ruda i kamena

106,6

102,0

105,3

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

110,7

101,3

105,0

Prehrambeni proizvodi, pića i duvan

114,8

100,6

105,0

Proizv. prehrambenih proizvoda i pića

115,4

100,6

105,2

Proizv. duvanskih proizvoda

107,2

100,0

102,7

Proizv. tekstila i tekstilnih proizvoda

100,9

100,6

100,9

Proizv. tekstilnih prediva i tkanina

100,1

100,0

100,5

Proizv. odevnih predmeta i krzna

102,9

102,0

101,9

Prerada kože i proizv. predmeta od kože

101,9

100,0

100,8

Prerada drveta i proizvodi od drveta

103,9

101,4

103,2

Proizv. papira, izdavanje i štampanje

100,6

99,6

99,6

Proizv. celuloze, papira i prerada papira

101,9

98,9

98,7

Izdavanje, štampanje i reprodukcija

99,9

100,0

100,0

Proizv. koksa i derivata nafte

132,7

104,9

110,5

Proizv. hemijskih proizvoda i vlakana

110,0

103,2

107,1

Proizv. proizvoda od gume i plastike

101,3

100,4

101,0

Proizv. proizvoda od ostalih minerala

107,1

100,9

105,9

Proizv. metala i metalnih proizvoda

110,1

101,8

108,4

Proizv. osnovnih metala

135,6

106,0

128,0

Proizv. metalnih proizvoda, osim mašina

102,2

100,1

102,0

Proizv. ostalih mašina i uređaja

106,8

100,1

106,7

Proizv. električnih i optičkih uređaja

99,6

100,0

101,4

Proizv. kancelarijskih i računskih mašina

97,2

100,0

100,0

Proizv. dr. električnih mašina i aparata

102,5

99,8

104,0

Proizv. radio, TV i komunikac. opreme

98,5

99,8

100,3

Proizv. preciznih i optičkih instrumenata

101,1

100,0

100,0

Proizv. saobraćajnih sredstava

98,8

99,8

102,4

Proizv. motornih vozila i prikolica

103,1

100,0

103,1

Proizv. ostalih saobraćajnih sredstava

83,5

98,8

99,6

Ostala prerađivačka industrija

100,7

100,0

102,5

PROIZVODNJA EL. ENERGIJE, GASA I VODE

107,5

100,3

106,0

Proizv. el. energije, gasa i vode

107,5

100,3

106,0

Proizv. el. energije, gasa i tople vode

108,0

100,1

106,5

Prečišćavanje i distribucija vode

103,1

101,1

101,1

Izabrane grupe proizvoda

     

Poljoprivredne mašine i oruđa

100,2

100,1

100,3

Hemijska sredstva za poljoprivredu

124,0

100,0

121,9

Elementi i mat. za ugrađ. u građ.

105,0

101,3

103,6

Drumska saobraćajna sredstva

103,8

100,1

104,2

Tečna goriva i maziva

129,3

100,6

109,2

Metalni aparati za domaćinstvo

102,5

100,1

101,8

Električni aparati

92,6

100,5

95,9

Drveni nameštaj

99,7

100,0

102,6

Odeća (tkanine i konfekcija)

100,5

101,4

100,6

Obuća (kožna i gumena)

101,1

100,0

101,1