Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – oktobar 2023.

Prema Saopštenju RZS broj 303 od 06.11.2023. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u OKTOBRU 2023. godine je bio: 

OPIS 
X/2023
Ø 2022
X/2023
IX/2023
X/2023
X/2022
Republika Srbija  103.8 99.6 101.0
Vojvodina  101.7 99.6 97.9

 

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u OKTOBRU 2023. godine po delatnostima 

OPIS
X/2023
Ø 2022
X/2023
IX/2023
X/2023
X/2022
UKUPNO  103.8 99.6 101.0
    Po nameni potrošnje 
    Energija  106.1 99.6 102.6
    Intermedijarni proizvodi, osim energije  97.7 100.0 96.4
    Kapitalni proizvodi  102.3 99.9 101.9
    Trajni proizvodi za široku potrošnju  102.3 100.0 99.2
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju  107.7 99.3 102.9
RUDARSTVO  94.3 99.9 100.3
    Eksploatacija uglja  106.7 100.0 101.1
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa  107.5 98.8 109.3
    Ekspolatacija ruda metala  80.9 100.5 94.5
    Ostalo rudarstvo  103.8 100.0 102.3
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA  102.2 99.5 99.1
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda  107.1 99.7 101.5
    Proizvodnja pića  106.3 100.0 102.2
    Proizvodnja duvanskih proizvoda  102.2 92.1 99.2
    Proizvodnja tekstila  102.1 101.9 98.2
    Proizvodnja odevnih predmeta  101.9 100.2 102.1
    Proizvodnja kože i predmeta od kože  100.1 100.1 100.3
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća osim nameštaja  105.1 100.3 93.3
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira  97.2 98.0 90.4
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa  100.8 99.4 99.6
    Proizvodnja koksa i derivata nafte  93.3 98.3 87.9
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda  99.9 99.9 96.2
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata 102.8 100.0 103.1
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  101.6 101.4 100.2
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala  112.2 99.8 107.1
    Proizvodnja osnovnih metala  83.3 99.4 90.2
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja 104.7 100.3 104.1
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda  100.4 100.0 100.4
    Proizvodnja električne opreme  101.3 100.0 99.7
    Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme  109.0 98.9 108.0
    Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 100.2 100.0 100.0
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava  96.3 98.8 96.3
    Proizvodnja nameštaja  106.9 100.0 102.1
    Ostale prerađivačke delatnosti  104.3 100.0 104.0
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM, PAROM I KLIMATIZACIJA 111.2 100.0 108.6
    Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 111.2 100.0 108.6
SNABDEVANJE VODOM, UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA, KONTROLISANJE PROCESA UKLANJANJA OTPADA I SLIČNE AKTIVNOSTI 112.0 100.0 108.9
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode  112.0 100.0 108.9
    Izabrane grupe proizvoda 
    Poljoprivredne mašine i oruđa  103.7 100.0 101.5
    Hemijska sredstva za poljoprivredu  96.8 99.8 92.9
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ.  106.1 99.7 103.7
    Drumska saobraćajna sredstva  100.4 100.0 100.0
    Tečna goriva i maziva  92.7 98.3 86.3
    Metalni aparati za domaćinstvo  115.4 100.1 117.6
    Električni aparati  97.7 100.0 95.7
    Drveni nameštaj  107.3 100.0 102.3
    Odeća (tkanine i konfekcija)  101.8 100.2 102.0
    Obuća (kožna i gumena)  100.3 100.1 100.4