Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za novembar 2010.

Prema Saopštenju RZS broj 347 od 6.12.2010. godine, rast cena proizvođača industrijskih proizvoda u novembru 2010. godine je bio:

OPIS

11.2010.
Ø 2009.

11.2010.
10.2010.

11.2010.
11.2009.

11.2010.
12.2009
.

1

2

3

4

5

Republika Srbija

118,3

101,3

115,1

114,9

Centralna Srbija

110,1

100,6

109,1

109,0

Vojvodina

130,1

102,0

123,2

122,9

  • Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda
    u RS u NOVEMBRU 2010. godine po delatnostima
 
11.2010.
Ø 2009.
11.2010.
10.2010.
11.2010.
12.2009.
1
2
3
4
UKUPNO
118,3
101,3
114,9
Po nameni potrošnje
     
Energija
130,7
101,9
121,7
Intermedijarni proizvodi, osim energije
115,6
100,1
114,0
Kapitalni proizvodi
108,2
100,8
106,3
Trajni proizvodi za široku potrošnju
113,7
103,5
113,5
Netrajni proizvodi za široku potrošnju
111,7
101,5
111,1
VAÐENJE RUDA I KAMENA
147,9
103,0
135,4
Vađenje energetskih sirovina
151,7
103,7
137,9
Vađenje uglja
103,2
100,0
102,8
Vađenje sirove nafte i gasa, usluge
187,5
105,2
160,1
Vađenje ostalih sirovina i materijala
121,6
97,7
117,8
Vađenje ruda metala
166,2
93,4
150,5
Vađenje ostalih ruda i kamena
106,4
100,0
105,6
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA
116,0
101,3
113,0
Prehrambeni proizvodi, pića i duvan
113,7
101,6
113,6
Proizv. prehrambenih proizvoda i pića
114,4
101,8
114,3
Proizv. duvanskih proizvoda
105,2
100,0
105,0
Proizv. tekstila i tekstilnih proizvoda
112,7
104,2
110,9
Proizv. tekstilnih prediva i tkanina
109,4
101,9
109,4
Proizv. odevnih predmeta i krzna
120,2
109,3
114,3
Prerada kože i proizv. predmeta od kože
104,9
100,5
103,3
Prerada drveta i proizvodi od drveta
100,8
98,4
103,6
Proizv. papira, izdavanje i štampanje
110,0
100,2
109,9
Proizv. celuloze, papira i prerada papira
106,9
100,4
108,1
Izdavanje, štampanje i reprodukcija
111,6
100,0
110,8
Proizv. koksa i derivata nafte
147,3
102,9
123,7
Proizv. hemijskih proizvoda i vlakana
117,4
100,3
112,1
Proizv. proizvoda od gume i plastike
111,2
100,1
110,8
Proizv. proizvoda od ostalih minerala
104,9
100,2
105,0
Proizv. metala i metalnih proizvoda
115,2
100,3
114,7
Proizv. osnovnih metala
124,5
101,0
123,6
Proizv. metalnih proizvoda, osim mašina
112,3
100,0
112,1
Proizv. ostalih mašina i uređaja
109,7
100,0
108,1
Proizv. električnih i optičkih uređaja
111,2
100,4
108,0
Proizv. kancelarijskih i računskih mašina
104,8
100,0
100,8
Proizv. dr. električnih mašina i aparata
125,3
101,0
120,7
Proizv. radio, TV i komunikac. opreme
104,7
100,0
104,4
Proizv. preciznih i optičkih instrumenata
101,2
100,0
101,2
Proizv. saobraćajnih sredstava
111,9
104,0
110,9
Proizv. motornih vozila i prikolica
112,7
105,0
112,3
Proizv. ostalih saobraćajnih sredstava
108,9
100,0
105,8
Ostala prerađivačka industrija
114,7
104,8
115,7
PROIZVODNJA EL. ENERGIJE, GASA I VODE
114,3
100,4
112,9
Proizv. el. energije, gasa i vode
114,3
100,4
112,9
Proizv. el. energije, gasa i tople vode
112,4
100,4
111,3
Prečišćavanje i distribucija vode
130,6
100,0
127,2
Izabrane grupe proizvoda
     
Poljoprivredne mašine i oruđa
105,3
100,0
103,6
Hemijska sredstva za poljoprivredu
101,4
101,2
105,4
Elementi i mat. za ugrađ. u građ.
106,4
100,3
106,1
Drumska saobraćajna sredstva
110,7
108,3
110,5
Tečna goriva i maziva
144,7
104,7
122,2
Metalni aparati za domaćinstvo
113,6
103,6
111,3
Električni aparati
109,9
100,0
107,7
Drveni nameštaj
113,7
104,9
115,9
Odeća (tkanine i konfekcija)
113,8
106,9
109,7
Obuća (kožna i gumena)
101,6
100,0
99,1