Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za maj 2010.

Prema Saopštenju RZS broj 155 od 4.06.2010. godine, rast cena proizvođača industrijskih proizvoda u maju 2010. godine je bio:

OPIS

5.2010.
Ø 2009.

5.2010.
4.2010.

5.2010.
5.2009.

5.2010.
12.2009.

1

2

3

4

5

Republika Srbija

111,4

100,6

112,2

108,2

Centralna Srbija

106,4

100,6

106,3

105,3

Vojvodina

118,5

100,6

120,9

111,9

  • Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda
    u RS za MAJ 2010. godine po delatnostima
 
5.2010.
Ø 2009.
5.2010.
4.2010.
5.2010.
12.2009.
1
2
3
4
U K U P N O
111,4
100,6
108,2
Po nameni potrošnje
Energija
124,0
100,6
115,5
Intermedijarni proizvodi, osim energije
109,6
101,0
108,1
Kapitalni proizvodi
104,7
100,3
102,8
Trajni proizvodi za široku potrošnju
106,5
100,2
106,3
Netrajni proizvodi za široku potrošnju
102,7
100,4
102,2
VAÐENJE RUDA I KAMENA
138,4
99,9
126,7
Vađenje energetskih sirovina
140,5
98,7
127,7
Vađenje uglja
103,2
100,0
102,8
Vađenje sirove nafte i gasa, usluge
168,1
98,1
143,6
Vađenje ostalih sirovina i materijala
123,5
110,8
119,7
Vađenje ruda metala
181,1
127,4
164,0
Vađenje ostalih ruda i kamena
104,0
102,9
103,2
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA
108,1
100,8
105,3
Prehrambeni proizvodi, pića i duvan
102,2
100,5
102,1
Proizv. prehrambenih proizvoda i pića
102,0
100,5
101,9
Proizv. duvanskih proizvoda
103,6
100,0
103,4
Proizv. tekstila i tekstilnih proizvoda
107,0
102,8
105,3
Proizv. tekstilnih prediva i tkanina
106,9
105,3
106,9
Proizv. odevnih predmeta i krzna
107,2
97,5
101,9
Prerada kože i proizv. predmeta od kože
104,3
100,5
102,8
Prerada drveta i proizvodi od drveta
99,7
101,2
102,5
Proizv. papira, izdavanje i štampanje
102,4
100,6
102,3
Proizv. celuloze, papira i prerada papira
101,8
101,3
102,9
Izdavanje, štampanje i reprodukcija
102,8
100,3
102,1
Proizv. koksa i derivata nafte
133,2
103,0
111,8
Proizv. hemijskih proizvoda i vlakana
116,0
100,4
110,8
Proizv. proizvoda od gume i plastike
106,8
98,3
106,4
Proizv. proizvoda od ostalih minerala
101,6
99,8
101,7
Proizv. metala i metalnih proizvoda
111,2
102,1
110,8
Proizv. osnovnih metala
114,3
107,7
113,5
Proizv. metalnih proizvoda, osim mašina
110,2
100,4
110,0
Proizv. ostalih mašina i uređaja
106,0
101,0
104,4
Proizv. električnih i optičkih uređaja
106,1
99,9
103,0
Proizv. kancelarijskih i računskih mašina
104,0
100,0
100,0
Proizv. dr. električnih mašina i aparata
112,6
99,6
108,5
Proizv. radio, TV i komunikac. opreme
100,3
100,0
100,0
Proizv. preciznih i optičkih instrumenata
101,2
100,0
101,2
Proizv. saobraćajnih sredstava
103,2
100,2
102,3
Proizv. motornih vozila i prikolica
103,1
100,4
102,7
Proizv. ostalih saobraćajnih sredstava
103,6
99,4
100,7
Ostala prerađivačka industrija
107,5