Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za jul 2010.

Prema Saopštenju RZS broj 233 od 5.08.2010. godine, rast cena proizvođača industrijskih proizvoda u julu 2010. godine je bio:

OPIS

7.2010.
Ø 2009.

7.2010.
6.2010.

7.2010.
7.2009.

7.2010.
12.2009.

1

2

3

4

5

Republika Srbija

112,9

100,2

111,6

109,6

Centralna Srbija

107,3

100,2

107,0

106,2

Vojvodina

120,9

100,1

118,0

114,2

  • Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda
    u RS za JUL 2010. godine po delatnostima
 

7.2010.
Ø 2009.

7.2010.
6.2010.

7.2010.
12.2009.

1

2

3

4

UKUPNO

112,9

100,2

109,6

Po nameni potrošnje

     

Energija

125,1

99,5

116,5

Intermedijarni proizvodi, osim energije

111,3

99,9

109,8

Kapitalni proizvodi

106,2

100,5

104,3

Trajni proizvodi za široku potrošnju

107,9

100,7

107,7

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

104,5

101,0

104,0

VAÐENJE RUDA I KAMENA

139,6

98,7

127,8

Vađenje energetskih sirovina

141,7

98,5

128,8

Vađenje uglja

103,3

99,9

102,9

Vađenje sirove nafte i gasa, usluge

170,2

97,9

145,3

Vađenje ostalih sirovina i materijala

124,3

99,9

120,4

Vađenje ruda metala

177,6

99,2

160,9

Vađenje ostalih ruda i kamena

106,3

100,5

105,5

PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA

109,9

100,5

107,0

Prehrambeni proizvodi, pića i duvan

104,8

101,3

104,7

Proizv. prehrambenih proizvoda i pića

104,9

101,4

104,8

Proizv. duvanskih proizvoda

103,6

100,0

103,4

Proizv. tekstila i tekstilnih proizvoda

106,7

100,4

105,0

Proizv. tekstilnih prediva i tkanina

107,4

100,0

107,4

Proizv. odevnih predmeta i krzna

105,1

101,2

99,9

Prerada kože i proizv. predmeta od kože

105,2

100,3

103,6

Prerada drveta i proizvodi od drveta

100,0

100,3

102,8

Proizv. papira, izdavanje i štampanje

102,6

100,3

102,5

Proizv. celuloze, papira i prerada papira

102,9

100,9

104,0

Izdavanje, štampanje i reprodukcija

102,5

100,0

101,8

Proizv. koksa i derivata nafte

135,5

99,2

113,8

Proizv. hemijskih proizvoda i vlakana

115,6

99,0

110,4

Proizv. proizvoda od gume i plastike

109,2

100,9

108,8

Proizv. proizvoda od ostalih minerala

103,4

100,1

103,5

Proizv. metala i metalnih proizvoda

114,2

100,5

113,7

Proizv. osnovnih metala

120,9

100,1

120,1

Proizv. metalnih proizvoda, osim mašina

112,1

100,7

111,9

Proizv. ostalih mašina i uređaja

108,8

102,4

107,2

Proizv. električnih i optičkih uređaja

106,9

100,3

103,8

Proizv. kancelarijskih i računskih mašina

104,3

100,3

100,3

Proizv. dr. električnih mašina i aparata

114,0

99,9

109,8

Proizv. radio, TV i komunikac. opreme

102,0

101,7

101,7

Proizv. preciznih i optičkih instrumenata

101,2

100,0

101,2

Proizv. saobraćajnih sredstava

107,3

100,1

106,3

Proizv. motornih vozila i prikolica

107,3

100,1

106,9

Proizv. ostalih saobraćajnih sredstava

107,3

100,0

104,3

Ostala prerađivačka industrija

108,6

100,0

109,6

PROIZVODNJA EL. ENERGIJE, GASA I VODE

113,3

100,3

112,0

Proizv. el. energije, gasa i vode

113,3

100,3

112,0

Proizv. el. energije, gasa i tople vode

111,6

100,1

110,5

Prečišćavanje i distribucija vode

127,6

102,0

124,2

Izabrane grupe proizvoda

     

Poljoprivredne mašine i oruđa

103,8

100,0

102,2

Hemijska sredstva za poljoprivredu

97,8

100,0

101,7

Elementi i mat. za ugrađ. u građ.

103,5

100,2

103,2

Drumska saobraćajna sredstva

101,2

100,0

101,0

Tečna goriva i maziva

135,5

100,0

114,4

Metalni aparati za domaćinstvo

108,7

100,0

106,5

Električni aparati

109,9

100,0

107,7

Drveni nameštaj

107,3

100,0

109,4

Odeća (tkanine i konfekcija)

102,9

100,8

99,2

Obuća (kožna i gumena)

103,3

100,0

100,8