Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za februar 2010.

Prema Saopštenju RZS broj 63 od 5.03.2010. godine, rast cena proizvođača industrijskih proizvoda u februaru 2010. godine je bio:

OPIS

2.2010.
Ø 2009.

2.2010.
1.2010.

2.2010.
2.2009.

2.2010.
12.2009.

1

2

3

4

5

Republika Srbija

105,7

100,8

109,5

102,6

Centralna Srbija

102,5

100,7

104,0

101,5

Vojvodina

110,2

100,7

117,7

104,1

  • Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda
    u RS za FEBRUAR 2010. godine po delatnostima
 
2.2010.
Ø 2009.
2.2010.
1.2010.
2.2010.
12.2009.
1
2
3
4
U K U P N O
105,7
100,8
102,6
Po nameni potrošnje
     
Energija
111,2
99,9
103,5
Intermedijarni proizvodi, osim energije
105,4
101,8
103,9
Kapitalni proizvodi
103,5
100,3
101,7
Trajni proizvodi za široku potrošnju
101,1
100,9
100,9
Netrajni proizvodi za široku potrošnju
101,5
100,8
101,0
VAÐENJE RUDA I KAMENA
122,9
102,3
112,5
Vađenje energetskih sirovina
124,6
101,8
113,3
Vađenje uglja
100,3
100,0
99,9
Vađenje sirove nafte i gasa, usluge
142,5
102,7
121,7
Vađenje ostalih sirovina i materijala
111,3
107,5
107,8
Vađenje ruda metala
142,3
127,7
128,9
Vađenje ostalih ruda i kamena
100,8
100,0
100,0
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA
104,7
100,7
101,9
Prehrambeni proizvodi, pića i duvan
101,2
100,6
101,1
Proizv. prehrambenih proizvoda i pića
101,0
100,6
100,9
Proizv. duvanskih proizvoda
103,6
100,0
103,4
Proizv. tekstila i tekstilnih proizvoda
102,3
103,1
100,7
Proizv. tekstilnih prediva i tkanina
101,5
101,5
101,5
Proizv. odevnih predmeta i krzna
104,0
106,8
98,9
Prerada kože i proizv. predmeta od kože
101,5
100,0
100,0
Prerada drveta i proizvodi od drveta
99,8
100,6
102,6
Proizv. papira, izdavanje i štampanje
100,1
100,0
100,0
Proizv. celuloze, papira i prerada papira
98,9
100,1
100,0
Izdavanje, štampanje i reprodukcija
100,7
100,0
100,0
Proizv. koksa i derivata nafte
120,5
98,1
101,2
Proizv. hemijskih proizvoda i vlakana
112,3
103,5
107,3
Proizv. proizvoda od gume i plastike
108,3
103,1
107,9
Proizv. proizvoda od ostalih minerala
101,2
100,9
101,3
Proizv. metala i metalnih proizvoda
103,3
100,9
102,9
Proizv. osnovnih metala
102,3
100,5
101,6
Proizv. metalnih proizvoda, osim mašina
103,6
101,1
103,4
Proizv. ostalih mašina i uređaja
101,6
100,2
100,1
Proizv. električnih i optičkih uređaja
104,0
100,1
101,0
Proizv. kancelarijskih i računskih mašina
104,0
100,0
100,0
Proizv. dr. električnih mašina i aparata
106,3
100,4
102,4
Proizv. radio, TV i komunikac. opreme
100,3
100,0
100,0
Proizv. preciznih i optičkih instrumenata
101,2
100,0
101,2
Proizv. saobraćajnih sredstava
101,1
100,1
100,2
Proizv. motornih vozila i prikolica
100,6
100,1
100,2
Proizv. ostalih saobraćajnih sredstava
102,9
100,0
100,0
Ostala prerađivačka industrija
100,2
101,1
101,1
PROIZVODNJA EL. ENERGIJE, GASA I VODE
101,3
99,9
100,1
Proizv. el. energije, gasa i vode
101,3
99,9
100,1
Proizv. el. energije, gasa i tople vode
100,8
99,8
99,8
Prečišćavanje i distribucija vode
105,2
100,6
102,4
Izabrane grupe proizvoda
     
Poljoprivredne mašine i oruđa
101,9
100,8
100,3
Hemijska sredstva za poljoprivredu
95,5
99,3
99,3
Elementi i mat. za ugrađ. u građ.
102,6
100,7
102,3
Drumska saobraćajna sredstva
100,4
100,2
100,2
Tečna goriva i maziva
120,6
100,6
101,9
Metalni aparati za domaćinstvo
102,2
100,1
100,1
Električni aparati
104,2
102,2
102,2
Drveni nameštaj
99,8
101,7
101,7
Odeća (tkanine i konfekcija)
102,1
104,1
98,5
Obuća (kožna i gumena)
102,5
100,0
100,0