Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – oktobar 2011.

Prema Saopštenju RZS broj 305 od 4.11.2011. godine, rast cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u oktobru 2011. godine je bio:
OPIS

10.2011.
Ø 2010.

10.2011.
9.2011.

10.2011.
10.2010.

10.2011.
12.2010.

1

2

3

4

5

Republika Srbija

115,4

99,7

111,2

108,9

Vojvodina

121,7

99,5

115,6

111,6

 
  • Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u OKTOBRU 2011. godine po delatnostima
 OPIS
10.2011.
Ø 2010.
10.2011.
9.2011.
10.2011.
12.2010.
1
2
3
4
UKUPNO
115,4
99,7
108,9
Po nameni potrošnje
     
Energija
123,7
99,5
116,4
Intermedijarni proizvodi, osim energije
107,9
99,1
102,4
Kapitalni proizvodi
104,5
100,1
100,2
Trajni proizvodi za široku potrošnju
109,5
100,8
101,5
Netrajni proizvodi za široku potrošnju
116,9
100,1
110,1
RUDARSTVO
130,5
98,4
118,3
Eksploatacija uglja
132,8
101,5
132,0
Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa
134,5
95,9
113,0
Ekspolatacija ruda metala
111,0
100,0
104,6
Ostalo rudarstvo
105,8
100,0
102,8
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA
112,8
99,7
106,3
Proizvodnja prehrambenih proizvoda
123,5
99,8
113,1
Proizvodnja pića
115,0
100,0
110,7
Proizvodnja duvanskih proizvoda
108,2
100,0
107,0
Proizvodnja tekstila
117,1
100,0
115,6
Proizvodnja odevnih predmeta
122,2
104,6
108,6
Proizvodnja kože i predmeta od kože
106,7
102,9
106,2
Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja
101,9
99,9
101,3
Proizvodnja papira i proizvoda od papira
106,9
99,8
102,0
Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa
111,9
100,0
97,4
Proizvodnja koksa i derivata nafte
123,8
99,5
112,7
Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda
113,5
100,6
110,1
Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata
107,2
100,0
105,0
Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
101,9
100,0
97,3
Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala
98,3
99,8
97,0
Proizvodnja osnovnih metala
94,8
87,7
88,0
Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina
105,4
100,7
102,9
Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda
106,9
101,8
102,1
Proizvodnja električne opreme
104,6
98,2
97,5
Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme
106,7
100,0
101,4
Proizvodnja motornih vozila i prikolica
105,2
100,3
99,3
Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava
101,9
100,6
99,7
Proizvodnja nameštaja
109,0
100,0
99,8
Ostale prerađivačke delatnosti
100,0
100,0
100,0
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM
120,0
100,2
117,4
Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom
120,0
100,2
117,4
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA
113,0
100,0
105,8
Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
113,0
100,0
105,8
Izabrane grupe proizvoda
     
Poljoprivredne mašine i oruđa
109,2
100,0
107,1
Hemijska sredstva za poljoprivredu
112,8
99,9
108,8
Elementi i materijal za ugrađ. u građ.
102,7
100,3
99,9
Drumska saobraćajna sredstva
108,8
100,3
101,5
Tečna goriva i maziva
125,5
98,4
114,5
Metalni aparati za domaćinstvo
113,9
102,7
105,3
Električni aparati
102,4
100,0
100,0
Drveni nameštaj
108,2
100,0
100,0
Odeća (tkanine i konfekcija)
118,8
104,6
106,2
Obuća (kožna i gumena)
109,5
103,6
110,5