Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – mart 2021.

Prema Saopštenju RZS broj 87 od 5.04.2021. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u MARTU 2021. godine je bio: 

OPIS 
III/2021
Ø 2020
III/2021
II/2021
III/2021
III/2020
Republika Srbija 
105,2
101,9
103,8
Vojvodina 
110,4
104,3
107,0

 

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u MARTU 2021. godine po delatnostima 

OPIS
III/2021
Ø 2020
III/2021
II/2021
III/2021
III/2020
UKUPNO 
105,2
101,9
103,8
Po nameni potrošnje 
    Energija 
108,8
103,7
104,6
    Intermedijarni proizvodi, osim energije 
106,6
102,8
105,3
    Kapitalni proizvodi 
100,8
100,8
100,5
    Trajni proizvodi za široku potrošnju 
99,5
100,3
99,5
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju 
103,1
100,1
103,7
RUDARSTVO 
107,2
101,8
107,9
    Eksploatacija uglja 
93,8
100,0
91,0
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa 
137,4
107,3
158,0
    Ekspolatacija ruda metala 
102,5
100,7
99,3
    Ostalo rudarstvo 
100,1
100,0
100,4
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA 
106,0
102,3
104,3
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda 
104,6
100,5
105,4
    Proizvodnja pića 
101,4
100,5
101,6
    Proizvodnja duvanskih proizvoda 
104,2
100,2
105,1
    Proizvodnja tekstila 
100,3
100,2
97,5
    Proizvodnja odevnih predmeta 
99,8
100,0
99,4
    Proizvodnja kože i predmeta od kože 
99,2
99,5
96,8
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja 
99,9
99,7
100,4
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira 
101,0
101,5
100,6
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa 
99,3
100,3
98,5
    Proizvodnja koksa i derivata nafte 
126,4
111,6
110,1
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 
114,5
106,5
111,4
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda 
101,5
100,3
102,0
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 
101,4
100,4
100,2
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala 
100,3
100,5
99,4
    Proizvodnja osnovnih metala 
126,1
108,4
122,3
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina 
100,3
101,4
99,7
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda 
97,9
101,0
97,6
    Proizvodnja električne opreme 
99,9
100,1
99,9
    Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme 
101,4
100,0
101,4
    Proizvodnja motornih vozila i prikolica 
101,5
100,4
101,4
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava 
100,0
100,0
100,0
    Proizvodnja nameštaja 
100,5
100,5
100,6
    Ostale prerađivačke delatnosti 
101,3
100,0
101,7
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM 
101,1
100,0
101,1
    Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom 
101,1
100,0
101,1
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA 
104,7
101,1
104,7
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode 
104,7
101,1
104,7
    Izabrane grupe proizvoda 
    Poljoprivredne mašine i oruđa 
102,2
100,0
102,0
    Hemijska sredstva za poljoprivredu 
100,3
100,0
100,4
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ. 
101,5
101,4
100,9
    Drumska saobraćajna sredstva 
99,9
100,0
100,0
    Tečna goriva i maziva 
127,6
111,6
110,1
    Metalni aparati za domaćinstvo 
100,1
100,0
100,0
    Električni aparati 
97,9
100,0
98,0
    Drveni nameštaj 
100,6
100,5
100,7
    Odeća (tkanine i konfekcija) 
99,8
100,0
99,4
    Obuća (kožna i gumena) 
98,9
99,3
95,6