Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – maj 2015.

 

Prema Saopštenju RZS broj 149 od 5.06.2015. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u maju 2015. godine je bio: 

OPIS  V/2015
Ø 2014 
V/2015
IV/2015 
V/2015
XII/2014 
Republika Srbija  101,0  100,4  101,9 
Vojvodina  100,8  102,3  104,8 

 

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u MAJU 2015. godine po delatnostima

 

OPIS V/2015
Ø2014 
V/2015
IV/2015 
V/2015
XII/2014 
UKUPNO  101,0  100,4  101,
    Po nameni potrošnje 
    Energija  97,9  100,2  103,0 
    Intermedijarni proizvodi, osim energije  104,1  101,1  102,6 
    Kapitalni proizvodi  100,8  100,0  100,9 
    Trajni proizvodi za široku potrošnju  102,7  100,0  100,4 
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju  101,2  100,1  100,9 
RUDARSTVO  95,2  91,3  94,1 
    Eksploatacija uglja  80,2  80,2  80,7 
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa  83,7  104,3  106,0 
    Ekspolatacija ruda metala  115,0  95,6  102,2 
    Ostalo rudarstvo  99,8  100,0  100,1 
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA  100,8  101,2  102,3 
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda  100,7  100,2  100,8 
    Proizvodnja pića  108,1  100,0  105,8 
    Proizvodnja duvanskih proizvoda  96,6  99,1  99,1 
    Proizvodnja tekstila  105,9  100,0  105,6 
    Proizvodnja odevnih predmeta  103,1  98,3  99,7 
    Proizvodnja kože i predmeta od kože  99,9  100,0  100,0 
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja  101,6  100,0  100,2 
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira  109,1  105,3  107,7 
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa  95,0  100,0  97,5 
    Proizvodnja koksa i derivata nafte  87,5  108,8  113,5 
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda  109,2  106,2  108,4 
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda  92,1  100,0  92,2 
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  100,6  100,0  100,4 
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala  101,6  100,1  100,1 
    Proizvodnja osnovnih metala  102,1  100,0  100,3 
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina  100,5  99,7  100,5 
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda  102,7  100,0  101,6 
    Proizvodnja električne opreme  102,5  100,1  100,8 
    Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme  103,4  100,0  103,4 
    Proizvodnja motornih vozila i prikolica  99,6  100,0  100,2 
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava  100,0  100,0  100,0 
    Proizvodnja nameštaja  102,4  100,0  100,0 
    Ostala prerađivačke delatnosti  100,0  100,0  100,0 
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM  103,1  100,0  102,9 
    Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom  103,1 100,0  102,9 
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA  105,9  100,0  100,3 
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode  105,9  100,0  100,3 
Izabrane grupe proizvoda 
    Poljoprivredne mašine i oruđa  104,4  100,0  105,3 
    Hemijska sredstva za poljoprivredu  108,3  95,0  103,5 
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ.  100,4  100,3  99,7 
    Drumska saobraćajna sredstva  98,8  100,0  100,0 
    Tečna goriva i maziva  90,8  109,8  117,2 
    Metalni aparati za domaćinstvo  103,7  100,0  101,8 
    Električni aparati  100,0  100,0  100,0 
    Drveni nameštaj  102,3  100,0  100,0 
    Odeća (tkanine i konfekcija)  103,4  98,2  99,6 
    Obuća (kožna i gumena)  99,2  100,0  100,0