Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – jun 2017.

Prema Saopštenju RZS broj 184 od 5.07.2017. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u junu 2017. godine je bio: 

OPIS  VI/2017
Ø 2016
VI/2017
V/2017 
VI/2017
XII/2016
Republika Srbija  102.7 99.4 100.8
Vojvodina  102.8 98.6 99.7

 

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u JUNU 2017. godine po delatnostima

OPIS VI/2017
Ø 2016
VI/2017
V/2017
VI/2017
XII/2016
1 2 3 4
UKUPNO 102.7 99.4 100.8
Po nameni potrošnje
  Energija  103.7 98.4 98.4
  Intermedijarni proizvodi. osim energije 104.2 99.6 102.6
  Kapitalni proizvodi  103.2 100.3 101.9
  Trajni proizvodi za široku potrošnju 100.7 99.7 100.7
  Netrajni proizvodi za široku potrošnju 100.5 99.9 101.2
RUDARSTVO 121.0 101.5 102.2
    Eksploatacija uglja 100.0 100.0 100.0
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa 110.4 91.0 87.7
    Eksploatacija ruda metala 142.7 106.0 108.9
    Ostalo rudarstvo 100.2 100.0 100.1
PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 102.9 99.2 101.0
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda 101.7 99.8 102.3
    Proizvodnja pića                                             100.7 100.5 100.8
    Proizvodnja duvanskih proizvoda                             112.1 99.9 97.9
    Proizvodnja tekstila                                         97.3 100.9 99.1
    Proizvodnja odevnih predmeta                                 95.8 100.2 94.3
    Proizvodnja kože i predmeta od kože                         94.3 98.6 94.9
    Prerada drveta i proizvodi od drveta. osim nameštaja 104.8 103.6 103.7
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira 101.8 100.2 101.2
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa               77.6 100.0 104.3
    Proizvodnja koksa i derivata nafte                           112.6 95.1 95.4
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda                 100.5 98.1 101.0
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata     99.8 99.8 100.5
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike                     102.4 100.0 103.7
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala         101.8 98.7 100.3
    Proizvodnja osnovnih metala                                 114.0 97.3 105.8
    Proizvodnja metalnih proizvoda. osim mašina         102.9 100.0 102.9
    Proizvodnja računara. elektronskih i optičkih proizvoda   111.3 101.7 106.1
    Proizvodnja električne opreme                                 100.3 99.9 99.9
    Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme 99.9 100.5 101.0
    Proizvodnja motornih vozila i prikolica 100.7 99.8 99.9
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava                   101.7 95.3 103.3
    Proizvodnja nameštaja                                       102.3 100.0 102.3
    Ostale prerađivačke delatnosti                               106.1 99.2 105.8
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM. GASOM I PAROM 99.9 100.0 100.0
    Snabdevanje električnom energijom. gasom i parom 99.9 100.0 100.0
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA 100.8 100.3 100.3
    Skupljanje. prečišćavanje i distribucija vode               100.8 100.3 100.3
Izabrane grupe proizvoda
    Poljoprivredne mašine i oruđa 102.6 100.0 101.7
    Hemijska sredstva za poljoprivredu 91.2 99.0 98.6
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ. 105.0 100.1 102.3
    Drumska saobraćajna sredstva 100.1 100.0 100.0
    Tečna goriva i maziva 110.4 94.2 93.9
    Metalni aparati za domaćinstvo 100.0 100.0 100.0
    Električni aparati 99.0 99.6 98.9
    Drveni nameštaj 102.5 100.0 102.4
    Odeća (tkanine i konfekcija) 95.8 100.2 94.3
    Obuća (kožna i gumena) 92.1 98.1 92.9