Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – jun 2015.

Prema Saopštenju RZS broj 175 od 6.07.2015. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u junu 2015. godine je bio: 

OPIS  VI/2015
Ø 2014 
VI/2015
V/2015 
VI/2015
XII/2014 
Republika Srbija  101,3 100,3 102,2
Vojvodina  101,4 100,7 105,5

 

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u JUNU 2015. godine po delatnostima

OPIS VI/2015
Ø2014 
VI/2015
V/2015 
VI/2015
XII/2014 
UKUPNO  101,3 100,3 102,2
    Po nameni potrošnje 
    Energija  98,3 100,4 103,4
    Intermedijarni proizvodi, osim energije  104,4 100,3 102,8
    Kapitalni proizvodi  100,8 100,0 100,9
    Trajni proizvodi za široku potrošnju  102,7 100,0 100,4
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju  101,4 100,2 101,1
RUDARSTVO  95,6 100,4 94,4
    Eksploatacija uglja  82,4 102,7 82,9
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa  81,1 96,8 102,6
    Ekspolatacija ruda metala  114,6 99,6 101,8
    Ostalo rudarstvo  100,2 100,4 100,5
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA  101,2 100,4 102,7
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda  101,0 100,3 101,1
    Proizvodnja pića  108,1 100,0 105,8
    Proizvodnja duvanskih proizvoda  96,6 100,0 99,1
    Proizvodnja tekstila  105,9 100,0 105,6
    Proizvodnja odevnih predmeta  102,0 99,0 98,6
    Proizvodnja kože i predmeta od kože  99,9 100,0 100,0
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja  101,6 100,0 100,2
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira  109,5 100,3 108,0
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa  95,0 100,0 97,5
    Proizvodnja koksa i derivata nafte  89,6 102,3 116,1
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda  110,8 101,5 110,0
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda  92,1 100,0 92,2
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  101,0 100,4 100,8
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala  101,7 100,0 100,2
    Proizvodnja osnovnih metala  101,6 99,5 99,8
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina  100,9 100,3 100,8
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda  102,7 100,0 101,6
    Proizvodnja električne opreme  101,9 99,4 100,2
    Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme  103,4 100,0 103,4
    Proizvodnja motornih vozila i prikolica  99,8 100,2 100,4
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava  100,0 100,0 100,0
    Proizvodnja nameštaja  102,4 100,0 100,0
    Ostala prerađivačke delatnosti  100,0 100,0 100,0
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM  102,9 99,9 102,8
    Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom  102,9 99,9 102,8
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA  105,9 100,0 100,3
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode  105,9 100,0 100,3
Izabrane grupe proizvoda 
    Poljoprivredne mašine i oruđa  104,4 100,0 105,3
    Hemijska sredstva za poljoprivredu  108,1 99,8 103,2
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ.  100,9 100,5 100,2
    Drumska saobraćajna sredstva  98,8 100,0 100,0
    Tečna goriva i maziva  95,1 104,6 122,7
    Metalni aparati za domaćinstvo  103,7 100,0 101,8
    Električni aparati  100,0 100,0 100,0
    Drveni nameštaj  102,3 100,0 100,0
    Odeća (tkanine i konfekcija)  102,2 98,9 98,5
    Obuća (kožna i gumena)  99,2 100,0 100,0