Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – jun 2014.

Prema Saopštenju RZS broj 184 od 4.07.2014. godine, indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u junu 2014. godine je bio:

OPIS  VI/2014
Ø 2013 
VI/2014
V/2014
VI/2014
XII/2013 
Republika Srbija  100,7 100,1 100,9
Vojvodina  99,6 100,3 101,1

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u junu 2014. godine po delatnostima

OPIS VI/2014
Ø2013
VI/2014
V/2014
VI/2014
XII/2013
2 3 4
UKUPNO  100,7 100,1 100,9
Po nameni potrošnje 
    Energija  103,4 100,5 101,3
    Intermedijarni proizvodi, osim energije  99,1 100,1 101,8
    Kapitalni proizvodi  99,1 99,9 100,0
    Trajni proizvodi za široku potrošnju  100,1 100,0 100,0
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju  100,1 99,9 100,1
RUDARSTVO  97,4 100,9 104,0
    Eksploatacija uglja  103,5 100,0 103,1
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa  100,4 102,3 102,4
    Ekspolatacija ruda metala  87,9 101,9 107,8
    Ostalo rudarstvo  100,7 100,0 100,1
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA  99,5 100,1 100,8
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda  98,0 100,1 100,5
    Proizvodnja pića  102,0 100,0 101,9
    Proizvodnja duvanskih proizvoda  107,3 100,0 99,8
    Proizvodnja tekstila  100,6 100,0 100,1
    Proizvodnja odevnih predmeta  96,8 99,0 96,1
    Proizvodnja kože i predmeta od kože  104,0 100,0 102,0
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja  105,2 99,7 106,9
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira  96,2 98,6 97,8
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa  102,6 100,0 101,9
    Proizvodnja koksa i derivata nafte  95,7 102,2 103,3
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda  104,8 99,7 102,4
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda  98,6 100,0 98,3
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  100,7 100,0 100,6
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala  102,6 100,3 102,0
    Proizvodnja osnovnih metala  97,2 100,2 100,7
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina  99,9 100,0 100,0
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda  101,2 100,0 101,1
    Proizvodnja električne opreme  99,3 100,0 100,0
    Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme  98,4 100,0 99,5
    Proizvodnja motornih vozila i prikolica  96,0 99,7 99,6
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava  100,0 100,0 100,0
    Proizvodnja nameštaja  100,0 100,0 100,0
    Ostala prerađivačke delatnosti  100,0 100,0 100,0
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM  105,6 100,0 100,1
    Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom  105,6 100,0 100,1
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA  108,3 100,0 105,6
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode  108,3 100,0 105,6
Izabrane grupe proizvoda
    Poljoprivredne mašine i oruđa  98,5 100,0 96,8
    Hemijska sredstva za poljoprivredu  100,9 98,7 100,0
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ.  103,9 100,3 103,5
    Drumska saobraćajna sredstva  93,4 100,0 98,2
    Tečna goriva i maziva  92,2 102,8 105,1
    Metalni aparati za domaćinstvo  100,6 100,0 100,0
    Električni aparati  100,0 100,0 100,0
    Drveni nameštaj  100,0 100,0 100,0
    Odeća (tkanine i konfekcija)  96,5 98,9 95,7
    Obuća (kožna i gumena)  103,6 100,0 100,0