Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – jul 2017.

Prema Saopštenju RZS broj 215 od 4.08.2017. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u julu 2017. godine je bio: 

OPIS  VII/2017
Ø 2016
VII/2017
VI/2017 
VII/2017
XII/2016
Republika Srbija  102.3 99.6 100.4
Vojvodina  102.1 99.3 99.1

 

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u JULU 2017. godine po delatnostima

OPIS VII/2017
Ø 2016
VII/2017
VI/2017
VII/2017
XII/2016
1 2 3 4
UKUPNO 102.3 99.6 100.4
Po nameni potrošnje
  Energija  103.3 99.6 98.0
  Intermedijarni proizvodi. osim energije 102.6 98.5 101.1
  Kapitalni proizvodi  103.1 99.8 101.7
  Trajni proizvodi za široku potrošnju 100.7 100.0 100.7
  Netrajni proizvodi za široku potrošnju 100.9 100.4 101.6
RUDARSTVO 112.1 92.6 94.7
    Eksploatacija uglja 100.0 100.0 100.0
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa 111.3 100.8 88.4
    Eksploatacija ruda metala 122.6 85.9 93.6
    Ostalo rudarstvo 100.2 100.0 100.1
PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 102.6 99.7 100.7
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda 101.5 99.8 102.1
    Proizvodnja pića                                             100.7 100.1 100.8
    Proizvodnja duvanskih proizvoda                             119.5 106.6 104.4
    Proizvodnja tekstila                                         97.3 100.0 99.1
    Proizvodnja odevnih predmeta                                 95.5 99.7 94.0
    Proizvodnja kože i predmeta od kože                         94.4 100.0 94.9
    Prerada drveta i proizvodi od drveta. osim nameštaja 104.3 99.5 103.1
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira 101.9 100.1 101.4
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa               78.9 101.7 106.0
    Proizvodnja koksa i derivata nafte                           111.2 98.8 94.2
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda                 98.7 98.2 99.1
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata     99.8 100.0 100.5
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike                     101.9 99.5 103.1
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala         101.6 99.8 100.1
    Proizvodnja osnovnih metala                                 111.2 97.5 103.2
    Proizvodnja metalnih proizvoda. osim mašina         101.5 98.6 101.5
    Proizvodnja računara. elektronskih i optičkih proizvoda   115.5 103.8 110.1
    Proizvodnja električne opreme                                 100.1 99.8 99.7
    Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme 99.1 99.2 100.2
    Proizvodnja motornih vozila i prikolica 100.4 99.7 99.6
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava                   101.7 100.0 103.3
    Proizvodnja nameštaja                                       102.3 100.0 102.3
    Ostale prerađivačke delatnosti                               105.8 99.7 105.5
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM. GASOM I PAROM 99.9 100.0 100.0
    Snabdevanje električnom energijom. gasom i parom 99.9 100.0 100.0
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA 100.9 100.2 100.5
    Skupljanje. prečišćavanje i distribucija vode               100.9 100.2 100.5
Izabrane grupe proizvoda
    Poljoprivredne mašine i oruđa 102.5 99.9 101.6
    Hemijska sredstva za poljoprivredu 90.7 99.4 97.9
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ. 104.4 99.4 101.7
    Drumska saobraćajna sredstva 100.1 100.0 100.0
    Tečna goriva i maziva 109.1 98.8 92.8
    Metalni aparati za domaćinstvo 100.0 100.0 100.0
    Električni aparati 99.0 100.0 98.9
    Drveni nameštaj 102.5 100.0 102.4
    Odeća (tkanine i konfekcija) 95.5 99.6 93.9
    Obuća (kožna i gumena) 92.1 100.0 92.9