Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – januar 2016.

Prema Saopštenju RZS broj 036 od 23.02.2016. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u januaru 2016. godine je bio:

OPIS I/2016
Ø 2015
I/2016
XII/2015
I/2016
I/2015
1 2 3 4
Republika Srbija 98,7 99,6 100,3
Vojvodina 96,0 98,7 100,3

 

 

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u JANUARU 2016. godine po delatnostima

 

OPIS I/2016
Ø 2015
I/2016
XII/2015
I/2016
I/2015
1 2 3 4
UKUPNO 98,7 99,6 100,3
  Po nameni potrošnje
  Energija 94,8 98,1 98,4
  Intermedijarni proizvodi, osim energije 99,3 99,8 99,8
  Kapitalni proizvodi 100,3 100,1 100,7
  Trajni proizvodi za široku potrošnju 100,1 100,0 100,2
  Netrajni proizvodi za široku potrošnju 101,4 100,5 102,6
RUDARSTVO 89,0 97,8 83,4
  Eksploatacija uglja 92,0 100,0 79,9
  Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa 58,7 81,4 59,1
  Ekspolatacija ruda metala 93,1 99,2 90,7
  Ostalo rudarstvo 100,8 100,6 101,2
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA 98,6 99,6 100,7
  Proizvodnja prehrambenih proizvoda 101,5 100,8 102,6
  Proizvodnja pića 97,6 100,1 100,4
  Proizvodnja duvanskih proizvoda 118,0 100,0 125,7
  Proizvodnja tekstila 100,8 100,0 101,1
  Proizvodnja odevnih predmeta 99,0 100,0 96,7
  Proizvodnja kože i predmeta od kože 101,2 100,0 101,5
  Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja 100,0 100,0 100,0
  Proizvodnja papira i proizvoda od papira 103,2 100,9 103,0
  Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa 97,0 100,0 93,7
  Proizvodnja koksa i derivata nafte 77,5 91,7 91,8
  Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 97,3 98,8 101,3
  Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata 96,0 100,0 93,9
  Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 101,3 100,0 103,0
  Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala 99,8 99,9 99,2
  Proizvodnja osnovnih metala 98,1 100,0 97,2
  Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina 100,2 100,0 100,3
  Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda 100,3 100,2 101,0
  Proizvodnja električne opreme 99,7 99,6 100,7
  Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme 100,5 100,1 101,9
  Proizvodnja motornih vozila i prikolica 100,3 100,2 100,6
  Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava 100,0 100,0 100,0
  Proizvodnja nameštaja 100,0 100,0 100,0
  Ostala prerađivačke delatnosti 100,0 100,0 100,0
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM 101,6 100,0 103,8
  Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom 101,6 100,0 103,8
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA 100,7 100,0 101,4
  Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode 100,7 100,0 101,4
  Izabrane grupe proizvoda
  Poljoprivredne mašine i oruđa 101,0 100,4 105,7
  Hemijska sredstva za poljoprivredu 98,2 99,1 97,3
  Elementi i materijal za ugrađ. u građ. 98,6 99,8 97,7
  Drumska saobraćajna sredstva 100,3 100,4 100,3
  Tečna goriva i maziva 79,7 90,8 99,0
  Metalni aparati za domaćinstvo 100,4 100,0 100,8
  Električni aparati 100,0 100,0 100,0
  Drveni nameštaj 100,0 100,0 100,0
  Odeća (tkanine i konfekcija) 98,9 100,0 96,4
  Obuća (kožna i gumena) 100,0 100,0 100,0