Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – februar 2018.

Prema Saopštenju RZS broj 056 od 5.03.2018. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u februaru 2018. godine je bio: 

OPIS  II/2018
Ø 2017
II/2018
I/2018
II/2018
II/2017
Republika Srbija  100.3 99.4 100.5
Vojvodina  100.2 99.2 99.5

 

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u FEBRUARU 2018. godine po delatnostima

OPIS II/2018
Ø 2017
II/2018
I/2018
II/2018
II/2017
1 2 3 4
UKUPNO 100.3 99.4 100.5
Po nameni potrošnje
  Energija  102.0 98.9 100.4
  Intermedijarni proizvodi. osim energije 99.8 98.8 99.8
  Kapitalni proizvodi  101.1 100.0 102.4
  Trajni proizvodi za široku potrošnju 99.2 100.0 99.1
  Netrajni proizvodi za široku potrošnju 99.0 100.1 100.3
RUDARSTVO 90.5 85.7 87.0
    Eksploatacija uglja 100.1 100.1 100.1
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa 108.8 94.8 103.0
    Eksploatacija ruda metala 76.0 70.7 71.1
    Ostalo rudarstvo 99.4 100.0 99.5
PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 100.4 99.7 100.5
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda 99.3 100.2 100.2
    Proizvodnja pića                                             99.6 100.3 99.6
    Proizvodnja duvanskih proizvoda                             100.7 100.0 103.9
    Proizvodnja tekstila                                         96.7 97.8 94.5
    Proizvodnja odevnih predmeta                                 102.0 100.0 105.7
    Proizvodnja kože i predmeta od kože                         95.2 98.9 94.8
    Prerada drveta i proizvodi od drveta. osim nameštaja 99.0 100.0 98.0
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira 103.4 101.2 104.1
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa               95.3 100.0 105.2
    Proizvodnja koksa i derivata nafte                           104.5 96.7 97.4
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda                 97.4 99.9 94.7
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata     102.0 100.0 101.8
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike                     100.3 100.0 102.4
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala         99.4 99.8 99.2
    Proizvodnja osnovnih metala                                 102.1 98.9 103.4
    Proizvodnja metalnih proizvoda. osim mašina         101.1 100.0 102.5
    Proizvodnja računara. elektronskih i optičkih proizvoda   108.4 100.0 117.1
    Proizvodnja električne opreme                                 99.1 99.9 98.7
    Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme 100.1 100.0 100.1
    Proizvodnja motornih vozila i prikolica 99.9 100.0 99.5
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava                   95.8 100.0 98.7
    Proizvodnja nameštaja                                       100.6 100.0 101.1
    Ostale prerađivačke delatnosti                               100.1 100.0 103.7
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM. GASOM I PAROM 101.0 100.0 101.9
    Snabdevanje električnom energijom. gasom i parom 101.0 100.0 101.9
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA 100.4 100.0 100.8
    Skupljanje. prečišćavanje i distribucija vode               100.4 100.0 100.8
Izabrane grupe proizvoda
    Poljoprivredne mašine i oruđa 100.1 100.0 101.4
    Hemijska sredstva za poljoprivredu 94.4 100.2 90.7
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ. 99.6 99.6 100.2
    Drumska saobraćajna sredstva 100.0 100.0 100.0
    Tečna goriva i maziva 105.2 96.9 97.1
    Metalni aparati za domaćinstvo 105.3 100.0 106.6
    Električni aparati 97.6 100.0 96.3
    Drveni nameštaj 100.6 100.0 101.2
    Odeća (tkanine i konfekcija) 102.1 100.0 105.8
    Obuća (kožna i gumena) 93.3 98.5 92.7