Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – decembar 2011.Prema Saopštenju RZS broj 002 od 5.01.2012. godine, rast cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u decembru 2011. godine je bio:

OPIS

12.2011.
Ø 2010.

12.2011.
11.2011.

12.2011.
12.2010.

Ø 2011.
Ø 2010.

1
2
3
4
5
Republika Srbija
116,2
100,4
109,7
114,2
Vojvodina
123,3
100,3
113,0
120,6
  • Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u DECEMBRU 2011. godine po delatnostima
12.2011.
Ø 2010.
12.2011.
11.2011.
12.2011.
12.2010.
1
2
3
4
UKUPNO
116,2
100,4
109,7
Po nameni potrošnje
Energija
126,0
100,8
118,5
Intermedijarni proizvodi, osim energije
108,0
100,5
102,5
Kapitalni proizvodi
104,7
100,1
100,4
Trajni proizvodi za široku potrošnju
109,9
100,4
101,9
Netrajni proizvodi za široku potrošnju
117,2
100,0
110,4
RUDARSTVO
133,5
100,4
121,1
Eksploatacija uglja
132,9
99,9
132,1
Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa
140,9
100,5
118,3
Ekspolatacija ruda metala
102,8
103,2
96,9
Ostalo rudarstvo
106,4
100,6
103,4
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA
113,4
100,3
106,9
Proizvodnja prehrambenih proizvoda
123,2
99,8
112,9
Proizvodnja pića
116,3
100,1
111,9
Proizvodnja duvanskih proizvoda
104,3
100,0
103,1
Proizvodnja tekstila
117,1
100,0
115,6
Proizvodnja odevnih predmeta
136,4
110,2
121,3
Proizvodnja kože i predmeta od kože
106,7
100,0
106,2
Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja
100,4
100,1
99,8
Proizvodnja papira i proizvoda od papira
107,3
99,8
102,4
Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa
111,9
100,0
97,4
Proizvodnja koksa i derivata nafte
127,1
101,5
115,7
Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda
114,3
101,0
110,9
Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata
107,2
100,0
105,0
Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
102,8
100,9
98,2
Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala
99,2
100,1
97,9
Proizvodnja osnovnih metala
95,0
100,0
88,2
Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina
105,4
100,0
102,9
Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda
106,9
100,0
102,1
Proizvodnja električne opreme
106,3
101,9
99,1
Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme
106,7
100,0
101,4
Proizvodnja motornih vozila i prikolica
105,9
100,0
100,0
Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava
104,7
103,5
102,5
Proizvodnja nameštaja
109,7
100,6
100,5
Ostale prerađivačke delatnosti
100,0
100,0
100,0
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM
121,3
100,9
118,7
Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom
121,3
100,9
118,7
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA
113,0
100,0
105,8
Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
113,0
100,0
105,8
Izabrane grupe proizvoda
Poljoprivredne mašine i oruđa
109,2
100,0
107,1
Hemijska sredstva za poljoprivredu
109,6
96,9
105,7
Elementi i materijal za ugrađ. u građ.
103,3
100,1
100,5
Drumska saobraćajna sredstva
109,8
100,0
102,4
Tečna goriva i maziva
129,2
103,0
117,9
Metalni aparati za domaćinstvo
113,9
100,0
105,3
Električni aparati
102,4
100,0
100,0
Drveni nameštaj
109,1
100,8
100,9
Odeća (tkanine i konfekcija)
132,6
110,1
118,5
Obuća (kožna i gumena)
109,5
100,0
110,5