Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – avgust 2016.

Prema Saopštenju RZS broj 241 od 5.09.2016. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u avgustu 2016. godine je bio: 

OPIS  VIII/2016
Ø 2015 
VIII/2016
VII/2016 
VIII/2016
XII/2015 
Republika Srbija  99,8 100,2 100,7
Vojvodina  97,8 99,9 100,4

 

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u AVGUSTU 2016. godine po delatnostima

OPIS VIII/2016
Ø 2015 
VIII/2016
VII/2016
VIII/2016
XII/2015
UKUPNO  99,8 100,2 100,7
    Po nameni potrošnje 
    Energija  96,7 99,2 100,1
    Intermedijarni proizvodi, osim energije  99,9 100,8 100,5
    Kapitalni proizvodi  100,6 100,0 100,4
    Trajni proizvodi za široku potrošnju  100,1 100,0 100,0
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju  102,5 100,7 101,6
RUDARSTVO  90,8 100,4 99,8
    Eksploatacija uglja  92,0 100,0 100,0
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa  77,1 99,9 106,9
    Ekspolatacija ruda metala  91,2 101,1 97,1
    Ostalo rudarstvo  100,8  100,0 100,6
PRERAÐIVAĐKA INDUSTRIJA  100,1 100,2 101,0
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda  102,3 100,1 101,6
    Proizvodnja pića  98,0 100,0 100,5
    Proizvodnja duvanskih proizvoda  115,5 103,8 97,9
    Proizvodnja tekstila  100,8  100,0 100,1
    Proizvodnja odevnih predmeta  99,8 100,8 100,8
    Proizvodnja kože i predmeta od kože  101,2 100,0 100,0
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja  100,0 100,0 100,0
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira  111,0 106,2 108,6
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa  99,0 100,0 102,0
    Proizvodnja koksa i derivata nafte  85,2 95,6 100,9
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda  95,5 101,0 97,0
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda  95,8 99,9 99,8
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  101,4 99,7 100,0
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala  101,0 100,1 101,1
    Proizvodnja osnovnih metala  100,6 99,8 102,5
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina  100,2 100,0 100,0
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda  100,3 100,0 100,2
    Proizvodnja električne opreme  104,7 104,8 104,6
    Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme  102,6 100,0 102,1
    Proizvodnja motornih vozila i prikolica  100,3 100,0 100,2
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava  100,0 100,0 100,0
    Proizvodnja nameštaja  100,0 100,0 100,0
    Ostala prerađivačke delatnosti  100,0 100,0 100,0
SNABDEVANJE ELEKTRIĐNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM  101,3 100,0 99,7
    Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom  101,3 100,0 99,7
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA  101,4 100,8 100,7
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode  101,4 100,8 100,7
Izabrane grupe proizvoda 
    Poljoprivredne mašine i oruđa  104,8 100,0 104,2
    Hemijska sredstva za poljoprivredu  89,7 100,0 90,4
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ.  100,6 99,8 101,8
    Drumska saobraćajna sredstva  100,3 100,0 100,4
    Tečna goriva i maziva  85,9 99,3 97,9
    Metalni aparati za domaćinstvo  100,4 100,0 100,0
    Električni aparati  100,0 100,0 100,0
    Drveni nameštaj  100,0 100,0 100,0
    Odeća (tkanine i konfekcija)  99,8 100,9 100,9
    Obuća (kožna i gumena)  100,0 100,0 100,0