Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – avgust 2011.

Prema Saopštenju RZS broj 250 od 5.09.2011. godine, rast cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u avgustu 2011. godine je bio:

OPIS

8.2011.
Ø 2010.

8.2011.
7.2011.

8.2011.
8.2010.

8.2011.
12.2010.

1

2

3

4

5

Republika Srbija

115,3

99,7

113,4

108,9

Vojvodina

121,1

99,3

118,6

111,0

  • Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u AVGUSTU 2011. godine po delatnostima:

 OPIS

8.2011.
Ø2010.

8.2011.
7.2011.

8.2011.
12.2010.

1

2

3

4

UKUPNO

115,3

99,7

108,9

Po nameni potrošnje

Energija

122,6

99,4

115,3

Intermedijarni proizvodi, osim energije

109,3

99,8

103,7

Kapitalni proizvodi

104,5

100,2

100,2

Trajni proizvodi za široku potrošnju

108,6

100,8

100,7

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

116,8

99,8

110,0

RUDARSTVO

127,4

97,6

115,5

Eksploatacija uglja

130,9

100,1

130,1

Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa

129,7

95,3

108,9

Ekspolatacija ruda metala

111,2

103,0

104,8

Ostalo rudarstvo

105,8

99,7

102,8

PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA

113,1

99,9

106,6

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

124,1

98,9

113,6

Proizvodnja pića

114,5

100,0

110,2

Proizvodnja duvanskih proizvoda

109,6

98,0

108,4

Proizvodnja tekstila

117,1

100,0

115,6

Proizvodnja odevnih predmeta

118,0

100,5

104,8

Proizvodnja kože i predmeta od kože

103,7

100,0

103,2

Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja

103,0

100,7

102,3

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

107,3

100,0

102,4

Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa

110,2

100,0

95,9

Proizvodnja koksa i derivata nafte

122,9

100,2

112,0

Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

112,9

101,3

109,5

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata

106,6

100,0

104,4

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

101,8

101,7

97,2

Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala

98,3

99,9

97,1

Proizvodnja osnovnih metala

108,4

101,5

100,7

Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina

104,7

100,4

102,3

Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda

105,1

100,0

100,3

Proizvodnja električne opreme

106,5

101,1

99,3

Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme

106,7

100,0

101,4

Proizvodnja motornih vozila i prikolica

105,2

101,1

99,4

Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava

101,3

99,7

99,1

Proizvodnja nameštaja

109,0

100,0

99,8

Ostale prerađivačke delatnosti

100,0

100,0

100,0

SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM

119,8

100,0

117,2

Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom

119,8

100,0

117,2

SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA

113,0

100,0

105,8

Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode

113,0

100,0

105,8

Izabrane grupe proizvoda

Poljoprivredne mašine i oruđa

109,2

100,0

107,1

Hemijska sredstva za poljoprivredu

112,9

100,2

108,9

Elementi i materijal za ugrađ. u građ.

102,5

99,8

99,7

Drumska saobraćajna sredstva

109,0

101,6

101,7

Tečna goriva i maziva

126,0

100,0

115,0

Metalni aparati za domaćinstvo

110,9

102,5

102,6

Električni aparati

102,4

100,0

100,0

Drveni nameštaj

108,2

100,0

100,0

Odeća (tkanine i konfekcija)

114,8

100,5

102,6

Obuća (kožna i gumena)

105,7

100,0

106,6