Pretplata na digitalnu bazu "Ekspert"

(Cene su date sa uključenim PDV-om)

Šta obuhvata pretplata na digitalnu bazu "Ekspert"

Neograničen pristup:

 • tekstovima propisa u izvornoj ili prečišćenoj formi (sa hronološkim pregledom svih izmena), bez obzira da li su važeći ili ne,
 • svim podzakonskim aktima koja su doneta na osnovu nekog propisa (i objavljena u službenim glasilima),
 • svim obrascima koji su sastavni deo nekog propisa (obrasci su u PDF (i pojedini u XLS) formatu: preko 300 obrazaca za popunjavanje + preko 8.000 obrazaca i priloga),
 • službenim mišljenjima, objašnjenjima, uputstvima i instrukcijama koja su nadležni organi doneli za sprovođenje propisa,
 • sudskoj praksi nadležnih sudova,
 • modelima akata – predlozima formi: ugovora, pravilnika, odluka, rešenja, sporazuma, kolektivnog ugovora, poslovnika, izjava, upozorenja, zahteva…
 • servisima za obračune kamata na sajtu www.kamata.rs – obračun zatezne kamate (za dinare i strane valute), kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode, kamate za vreme odlaganja plaćanja dugovanog poreza, kamate za neblagovremeno plaćeni carinski dug, kamate po stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom “van dohvata ruke”, …
Objašnjenja korišćenih pojmova u opisima pretplate
 • Ukoliko se radi o kupovini "Ekspert"-a bez stručnih časopisa, pretplata počinje danom uplate i traje 180, odnosno 365 dana.
 • Polugodišnja pretplata za stručne časopise - počinje 01/01, odnosno 01/07 i traje 6 meseci.
 • Godišnja pretplata na stručne časopise - počinje 01/01 i traje 12 meseci.
 • Osnovna (prva) pretplata - odnosi se na kupovinu jedne pretplate. Ukoliko se kupuje više pretplata ova pretplata se odnosi na prvu, a za sve ostale-a pretplate se se koriste cene za naredne pretplate.
 • Svaka naredna pretplata - cene za narednu pretplatu odnose se kako na istu tako i na različite vrste pretplate, s tim što ukoliko se kombinuje više različitih vrsta pretplate kao "osnovna - prva" uzima se pretplata sa višom cenom.
  Primer za više primeraka jedne vrste pretplate: Ukoliko kupujete npr. 4 primerka časopisa "Informator" (godišnja pretplata), cena osnovne - prve pretplate je 116.600,00 a ostale 3 pretplate se računaju po ceni od 67.320,00 dinara (sa PDV-om). Uz navedenu kupovinu dobijate i 4 licence za korišćenje baze "Ekspert".
  Primer za više vrsta pretplata: Ukoliko kupujete npr. godišnju vezanu (pretplata na časopis "Informator" i časopis "PDV") i još 2 godišnje pretplate na časopis "Informator", kao "osnovnu - prvu" pretplatu uzimate vezanu pretplatu u iznosu od 145.200,00, a još 2 primerka časopisa "Informator" po ceni za "svaku narednu" pretplatu odnosno po 67.320,00 (sa PDV-om). Uz navedenu kupovinu dobijate i 4 licence za korišćenje baze "Ekspert".

Polugodišnje pretplate

(pretplata na digitalnu bazu “EKSPERT”)

Digitalna baza “EKSPERT” (period pretplate: 6 meseci) – osnovna (prva) pretplata

Digitalna baza “EKSPERT” (period pretplate: 6 meseci) – svaka naredna pretplata

Godišnje pretplate

(pretplata na stručni časopis “PDV”)

Digitalna baza “EKSPERT” (period pretplate: 12 meseci) – osnovna (prva) pretplata

Digitalna baza “EKSPERT” (period pretplate: 12 meseci) – svaka naredna pretplata

Polugodišnje vezane pretplate

(pretplata na digitalnu bazu “EKSPERT” u kombinaciji sa drugim vrstama pretplate – niže cene svake od pretplata koje čine vezanu pretplatu)

Časopis “INFORMATOR” + časopis “PDV” + digitalna baza “EKSPERT” (period pretplate: 6 meseci) – osnovna (prva) pretplata

Časopis “INFORMATOR” + časopis “PDV” + digitalna baza “EKSPERT” (period pretplate: 6 meseci) – svaka naredna pretplata

Časopis “INFORMATOR” + digitalna baza “EKSPERT” (period pretplate: 6 meseci) – osnovna (prva) pretplata

Časopis “INFORMATOR” + digitalna baza “EKSPERT” (period pretplate: 6 meseci) – svaka naredna pretplata

Časopis “PDV” + digitalna baza “EKSPERT” (period pretplate: 6 meseci) – osnovna (prva) pretplata

Časopis “PDV” + digitalna baza “EKSPERT” (period pretplate: 6 meseci) – svaka naredna pretplata

Godišnje vezane pretplate

(pretplata na digitalnu bazu “EKSPERT” u kombinaciji sa drugim vrstama pretplate – niže cene svake od pretplata koje čine vezanu pretplatu)

Časopis “INFORMATOR” + časopis “PDV” + digitalna baza “EKSPERT” (period pretplate: 12 meseci) – osnovna (prva) pretplata

Časopis “INFORMATOR” + časopis “PDV” + digitalna baza “EKSPERT” (period pretplate: 12 meseci) – svaka naredna pretplata

Časopis “INFORMATOR” + digitalna baza “EKSPERT” (period pretplate: 12 meseci) – osnovna (prva) pretplata

Časopis “INFORMATOR” + digitalna baza “EKSPERT” (period pretplate: 12 meseci) – svaka naredna pretplata

Časopis “PDV” (period pretplate: 12 meseci) – osnovna (prva) pretplata

Časopis “PDV” (period pretplate: 12 meseci) – svaka naredna pretplata