Ekspert: poslednje izmene od 7.10.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 07.10.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i radu lekarskih komisija (“Sl. glasnik RS”, br. 121/20)
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o Listi ocenjivača vina i visini nadoknade za rad ocenjivača (“Sl. glasnik RS”, br. 121/20)
 • Pravilnik o tehničkom pregledu železničkih vozila (“Sl. glasnik RS”, br. 121/20)
 • Odluka o utvrđivanju visine taksi u 2021. godini (za javne usluge koje pruža Antidoping agencija Republike Srbije) (“Sl. glasnik RS”, br. 120/20)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 126938
 • Službenih mišljenja: 16475
 • Sudske prakse: 9362
 • Modela akata: 858
 • Obrazaca: 37146
 • Podzakonskih akata: 94124
 • Prečišć. tekstova: 28711
 • Propisa CG: 1877
 • Propisa R.Srpske: 2284

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.