Ekspert: poslednje izmene od 7.08.2013.

Ekspert Internet je ažuriran 7.08.2013. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti carinskih službenika (“Sl. glasnik RS”, br. 69/13)
 • Pravilnik o načinu i postupku zaštite prava osiguranih lica Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (“Sl. glasnik RS”, br. 68/13)
 • Pravilnik o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Sl. glasnik RS”, br. 67/13)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 70675
 • Službenih mišljenja: 11663
 • Sudske prakse: 6779
 • Modela akata: 566
 • Obrazaca: 18541
 • Podzakonskih akata: 51166
 • Prečišć. tekstova: 15611
 • Propisa CG: 917
 • Propisa R.Srpske: 1334

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.