Ekspert: poslednje izmene od 6.06.2011.

Ekspert Internet je ažuriran 06.06.2011. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 • “Sl. glasnik RS” 38/11
 • “Sl. gl. RS – Prosv. glasnik” 3/11
 • “Sl. gl. RS – Međunarodni ugovori” 4/11
 • “Sl. list APV” 5/11
 • “Sl. list grada Beograda” 13/11
 • “Sl. list grada Novog Sada” 17/11
 • “Sl. list grada Niša” 22/11
 • “Sl. list grada Kragujevca” 11/11
 • “Sl. list grada Čačka” 4/11
 • “Sl. list grada Kruševca” 1/11
 • “Sl. list grada Kraljeva” 27/10
 • “Sl. list grada Užica” 4/11
 • “Sl. list grada Pančeva” 7/11
 • “Sl. list grada Zrenjanina” 5/11
 • “Sl. list grada Sombora” 4/11
 • “Sl. list grada Smedereva” 1/11
 • “Sl. list grada Loznice” 2/11
 • “Sl. list grada Sremska Mitrovica” 2/11
 • “Sl. list grada Zaječara” 9/11
 • “Sl. list grada Subotice” 10/11
 • “Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.” 5/11
 • “Sl. glasnik grada Požarevca” 2/11
 • “Sl. glasnik grada Jagodina” 2/11
 • “Sl. glasnik grada Leskovca” 5/11
 • “Sl. glasnik grada Valjeva” 6/11
 • “Sl. glasnik grada Vranja” 3/11
 • “Sl. list opština Srema” 10/11
 • “Sl. list opštine Kikinda” 5/11
 • “Sl. list CG” 24/11
 • “Sl. glasnik Republike Srpske” 56/11

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o načinu na koji se vrši procena bezbednosti hemikalije i sadržini izveštaja o bezbednosti hemikalije (“Sl. glasnik RS”, br. 37/11)
 • Nacionalna strategija zapošljavanja za period 2011-2020. godine (“Sl. glasnik RS”, br. 37/11)
 • Pravilnik o vrsti i uslovima garancije putovanja, načinu aktiviranja i drugim uslovima koje mora da ispuni organizator putovanja u zavisnosti od vrste organizovanog putovanja (“Sl. glasnik RS”, br. 38/11)  

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 56104
 • Službenih mišljenja: 9721
 • Sudske prakse: 5759
 • Modela akata: 428
 • Obrazaca: 13446
 • Podzakonskih akata: 40683
 • Prečišć. tekstova: 11805
 • Propisa CG: 663
 • Propisa R.Srpske: 913

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.