Ekspert: poslednje izmene od 6.01.2016.

Ekspert Internet je ažuriran 6.01.2016. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (“Sl. glasnik RS”, br. 112/15) 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS”, br. 112/15) 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. glasnik RS”, br. 112/15) 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (“Sl. glasnik RS”, br. 112/15) 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara (“Sl. glasnik RS”, br. 112/15) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 89839
 • Službenih mišljenja: 13028
 • Sudske prakse: 7637
 • Modela akata: 665
 • Obrazaca: 24912
 • Podzakonskih akata: 66023
 • Prečišć. tekstova: 19923
 • Propisa CG: 1247
 • Propisa R.Srpske: 1638

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.