Ekspert: poslednje izmene od 5.02.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 05.02.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o davanju dozvole za obavljanje delatnosti, trgovanju i nadzoru nad radom robne berze (“Sl. glasnik RS”, br. 8/20)
 • Pravilnik o minimalnoj sadržini Pravila poslovanja robne berze (“Sl. glasnik RS”, br. 8/20)
 • Zaključak (o usvajanju Smernica za uključivanje organizacija civilnog društva u radne grupe za izradu predloga dokumenata javnih politika i nacrta, odnosno predloga propisa) (“Sl. glasnik RS”, br. 8/20)
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu vršenja prinudne naplate s računa klijenta (“Sl. glasnik RS”, br. 8/20)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 122365
 • Službenih mišljenja: 16131
 • Sudske prakse: 9206
 • Modela akata: 836
 • Obrazaca: 35571
 • Podzakonskih akata: 90810
 • Prečišć. tekstova: 27540
 • Propisa CG: 1816
 • Propisa R.Srpske: 2193

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.