Ekspert: poslednje izmene od 5.01.2021.

Ekspert Internet je ažuriran 05.01.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima (“Sl. glasnik RS”, br. 161/20)
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom (“Sl. glasnik RS”, br. 161/20)
 • Pravilnik o dodatku za negu po Zakonu o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica (“Sl. glasnik RS”, br. 161/20)
 • Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava (“Sl. glasnik RS”, br. 159/20)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 129146
 • Službenih mišljenja: 16563
 • Sudske prakse: 9454
 • Modela akata: 864
 • Obrazaca: 37938
 • Podzakonskih akata: 95852
 • Prečišć. tekstova: 29209
 • Propisa CG: 1896
 • Propisa R.Srpske: 2324

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.