Ekspert: poslednje izmene od 4.07.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 04.07.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o sadržini konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki (“Sl. glasnik RS”, br. 93/20)
 • Pravilnik o postupku otvaranja ponuda (“Sl. glasnik RS”, br. 93/20)
 • Uputstvo za korišćenje Portala javnih nabavki (“Sl. glasnik RS”, br. 93/20)
 • Uputstvo o načinu slanja i objavljivanja oglasa o javnoj nabavci (“Sl. glasnik RS”, br. 93/20)
 • Dinarska vrednost evropskih pragova (“Sl. glasnik RS”, br. 93/20)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 125414
 • Službenih mišljenja: 16348
 • Sudske prakse: 9303
 • Modela akata: 849
 • Obrazaca: 36637
 • Podzakonskih akata: 93021
 • Prečišć. tekstova: 28309
 • Propisa CG: 1845
 • Propisa R.Srpske: 2235

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.