Ekspert: poslednje izmene od 4.06.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 04.06.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS”, br. 57/14)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. glasnik RS”, br. 57/14)
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o privremenom broju javnobeležničkih mesta i službenim sedištima javnih beležnika i javnobeležničkim mestima za koja će se raspisati konkurs za prvih 100 javnih beležnika (“Sl. glasnik RS”, br. 57/14)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 76841
 • Službenih mišljenja: 12133
 • Sudske prakse: 7157
 • Modela akata: 605
 • Obrazaca: 21450
 • Podzakonskih akata: 55723
 • Prečišć. tekstova: 17287
 • Propisa CG: 1024
 • Propisa R.Srpske: 1475

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.