Ekspert: poslednje izmene od 31.10.2011.

Ekspert Internet je ažuriran 31.10.2011. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza (“Sl. glasnik RS”, br. 79/11)
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe (“Sl. glasnik RS”, br. 79/11)
 • Pravilnik o uslovima koje mora ispunjavati naseljeno mesto u kojem se obavlja polaganje praktičnog ispita kandidata za vozače i vođenju evidencija o mestima koja ispunjavaju propisane uslove (“Sl. glasnik RS”, br. 79/11)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 58567
 • Službenih mišljenja: 10183
 • Sudske prakse: 5932
 • Modela akata: 473
 • Obrazaca: 14559
 • Podzakonskih akata: 42411
 • Prečišć. tekstova: 12587
 • Propisa CG: 721
 • Propisa R.Srpske: 993

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.