Ekspert: poslednje izmene od 31.07.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 31.07.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o korišćenju podsticaja za promotivne aktivnosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju (“Sl. glasnik RS”, br. 72/17) 
 • Pravilnik o uspostavljanju mreža GNSS permanentnih stanica (“Sl. glasnik RS”, br. 72/17) 
 • Pravilnik o primeni tehnologije globalnog navigacionog satelitskog sistema u oblastima državnog premera i katastra (“Sl. glasnik RS”, br. 72/17) 
 • Lista o dopuni Liste lekova koji se izdaju bez recepta i koji se mogu reklamirati u sredstvima javnog informisanja (“Sl. glasnik RS”, br. 72/17) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 102063
 • Službenih mišljenja: 14773
 • Sudske prakse: 8329
 • Modela akata: 744
 • Obrazaca: 28854
 • Podzakonskih akata: 75289
 • Prečišć. tekstova: 22887
 • Propisa CG: 1480
 • Propisa R.Srpske: 1879

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.