Ekspert: poslednje izmene od 30.10.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 30.10.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja regionalnog i lokalnog razvoja u 2019. godini (“Sl. glasnik RS”, br. 76/19)
 • Uredba o izmeni Uredbe o utvrđivanju Državnog programa obnove, odnosno hitnih radova na sanaciji objekata za zaštitu od voda oštećenih u poplavama izazvanim elementarnom nepogodom u junu 2019. godine (“Sl. glasnik RS”, br. 76/19)
 • Uredba o načinu obučavanja i kategorijama građana koje za potrebe odbrane zemlje obučava Ministarstvo odbrane (“Sl. glasnik RS”, br. 76/19)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 120202
 • Službenih mišljenja: 16026
 • Sudske prakse: 9109
 • Modela akata: 830
 • Obrazaca: 34864
 • Podzakonskih akata: 89189
 • Prečišć. tekstova: 27020
 • Propisa CG: 1794
 • Propisa R.Srpske: 2165

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.