Ekspert: poslednje izmene od 30.10.2013.

Ekspert Internet je ažuriran 30.10.2013. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Odluka o visini osnovice za obračun i isplatu plata državnih službenika, nameštenika, sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, predsednika i sudija Ustavnog suda (počev od plate za oktobar 2013. godine) (“Sl. glasnik RS”, br. 93/13)
 • Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom (“Sl. glasnik RS”, br. 93/13)
 • Pravilnik o bližim uslovima i načinu izdavanja odobrenja za obavljanje posla faktoringa (“Sl. glasnik RS”, br. 93/13)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 72267
 • Službenih mišljenja: 11789
 • Sudske prakse: 6881
 • Modela akata: 581
 • Obrazaca: 19615
 • Podzakonskih akata: 52359
 • Prečišć. tekstova: 16044
 • Propisa CG: 949
 • Propisa R.Srpske: 1373

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.