Ekspert: poslednje izmene od 30.07.2015.

Ekspert Internet je ažuriran 30.07.2015. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o primeni tarifa za obračun cene pristupa distributivnom sistemu električne energije (“Sl. glasnik RS”, br. 65/15)
 • Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja (“Sl. glasnik RS”, br. 65/15)
 • Pravila o promeni snabdevača (“Sl. glasnik RS”, br. 65/15)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 86397
 • Službenih mišljenja: 12649
 • Sudske prakse: 7503
 • Modela akata: 647
 • Obrazaca: 23840
 • Podzakonskih akata: 63377
 • Prečišć. tekstova: 19152
 • Propisa CG: 1176
 • Propisa R.Srpske: 1592

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.