Ekspert: poslednje izmene od 30.04.2021

Ekspert Internet je ažuriran 30.04.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uputstvo o izmenama Uputstva za izradu i sprovođenje plana integriteta (“Sl. glasnik RS”, br. 43/21)
 • Pravilnik o načinu prijave za dobijanje novčane pomoći, načinu isplate novčane pomoći i podnošenja reklamacija (“Sl. glasnik RS”, br. 42/21)
 • Etički kodeks javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 42/21)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 131758
 • Službenih mišljenja: 16677
 • Sudske prakse: 9559
 • Modela akata: 873
 • Obrazaca: 38509
 • Podzakonskih akata: 97914
 • Prečišć. tekstova: 29777
 • Propisa CG: 1909
 • Propisa R.Srpske: 2356

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.