Ekspert: poslednje izmene od 30.04.2012.

Ekspert Internet je ažuriran 30.04.2012. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za podizanje proizvodnih zasada voćaka, vinove loze, hmelja i lincure za 2012. godinu (“Sl. glasnik RS”, br. 38/12)
 • Pravilnik o načinu pakovanja, deklarisanja i obeležavanja mirnog vina, nekih specijalnih vina i drugih proizvoda u proizvodnji i prometu (“Sl. glasnik RS”, br. 38/12)
 • Odluka o visini naknade za rad članova Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih (“Sl. glasnik RS”, br. 38/12)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 61788
 • Službenih mišljenja: 10669
 • Sudske prakse: 6211
 • Modela akata: 507
 • Obrazaca: 15688
 • Podzakonskih akata: 44682
 • Prečišć. tekstova: 13413
 • Propisa CG: 790
 • Propisa R.Srpske: 1070

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.