Ekspert: poslednje izmene od 30.03.2022.

Ekspert Internet je ažuriran 30.03.2022. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o uslovima koje treba da ispune pravna lica i preduzetnici za obavljanje poslova izrade tehničke dokumentacije, odnosno građenja objekata, za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje ministarstvo, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine (“Sl. glasnik RS”, br. 41/22)
 • Pravilnik o kategorizaciji turističkih mesta (“Sl. glasnik RS”, br. 41/22)
 • Redovan godišnji izveštaj Zaštitnika građana za 2021. godinu (“Sl. glasnik RS”, br. 41/22)
 • Pravilnik o merama za zaštitu bezbednosti dece na putu u zoni škole (“Sl. glasnik RS”, br. 41/22)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 139818
 • Službenih mišljenja: 17067
 • Sudske prakse: 9827
 • Modela akata: 900
 • Obrazaca: 41141
 • Podzakonskih akata: 104106
 • Prečišć. tekstova: 31624
 • Propisa CG: 2073
 • Propisa R.Srpske: 2526

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.