Ekspert: poslednje izmene od 3.11.2021.

Ekspert Internet je ažuriran 03.11.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Strategija za razvoj tržišta kapitala za period od 2021. do 2026. godine (“Sl. glasnik RS”, br. 102/21)
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku (“Sl. glasnik RS”, br. 102/21)
 • Odluka o ustanovljavanju Dana rodne ravnopravnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 102/21)
 • Odluka o određivanju bližih tehničkih i drugih uslova za ugostiteljske objekte koji se nalaze u stambenim zgradama (“Sl. list Grada Beograda”, br. 94/21)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 135718
 • Službenih mišljenja: 16914
 • Sudske prakse: 9722
 • Modela akata: 888
 • Obrazaca: 39924
 • Podzakonskih akata: 100900
 • Prečišć. tekstova: 30753
 • Propisa CG: 1967
 • Propisa R.Srpske: 2462

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.