Ekspert: poslednje izmene od 3.02.2011.

Ekspert Internet je ažuriran 03.02.2011. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (od 1. februara 2011. godine) (“Sl. glasnik RS”, br. 4/11)
 • Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12) i 13), člana 15a stav 2, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 4), 5), 6) i 7), člana 21a, člana 83. stav 5. tačka 1) i člana 101a st. 1, 3. i 4. Zakona o porezu na dohodak građana stopom rasta cena na malo u 2010. godini (“Sl. glasnik RS”, br. 4/11)
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza (“Sl. glasnik RS”, br. 4/11)
 • Pravilnik o uslovima, kriterijumima i merilima za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga i za utvrđivanje naknade za njihov rad za 2011. godinu (“Sl. glasnik RS”, br. 4/11)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 53531
 • Službenih mišljenja: 9231
 • Sudske prakse: 5526
 • Modela akata: 375
 • Obrazaca: 12812
 • Podzakonskih akata: 38686
 • Prečišć. tekstova: 11272
 • Propisa CG: 610
 • Propisa R.Srpske: 839

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.