Ekspert: poslednje izmene od 29.11.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 29.11.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (“Sl. glasnik RS”, br. 144/20)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu (“Sl. glasnik RS”, br. 144/20)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama (“Sl. glasnik RS”, br. 144/20)
 • Zakon o izmenama i dopuni Carinskog zakona (“Sl. glasnik RS”, br. 144/20)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o carinskoj službi (“Sl. glasnik RS”, br. 144/20)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 127995
 • Službenih mišljenja: 16548
 • Sudske prakse: 9429
 • Modela akata: 861
 • Obrazaca: 37550
 • Podzakonskih akata: 94902
 • Prečišć. tekstova: 28983
 • Propisa CG: 1894
 • Propisa R.Srpske: 2308

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.