Ekspert: poslednje izmene od 29.08.2012.

Ekspert Internet je ažuriran 29.08.2012. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase (“Sl. glasnik RS”, br. 83/12)
 • Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja (“Sl. glasnik RS”, br. 83/12)
 • Odluka o izmenama Odluke o otvaranju Budžetskog fonda za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom (“Sl. glasnik RS”, br. 83/12)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 63743
 • Službenih mišljenja: 11003
 • Sudske prakse: 6360
 • Modela akata: 527
 • Obrazaca: 16538
 • Podzakonskih akata: 46123
 • Prečišć. tekstova: 13853
 • Propisa CG: 832
 • Propisa R.Srpske: 1147

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.