Ekspert: poslednje izmene od 29.06.2015.

Ekspert Internet je ažuriran 29.06.2015. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama (“Sl. glasnik RS”, br. 55/15)
 • Odluka o načinu zaštite prava i interesa korisnika usluga osiguranja (“Sl. glasnik RS”, br. 55/15)
 • Nova struktura i cena usluge obeležavanja (markiranja) derivata nafte za vanrednu kontrolu (“Sl. glasnik RS”, br. 55/15)
 • Pravilnik o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga (“Sl. glasnik RS”, br. 55/15)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 85843
 • Službenih mišljenja: 12607
 • Sudske prakse: 7479
 • Modela akata: 644
 • Obrazaca: 23647
 • Podzakonskih akata: 62959
 • Prečišć. tekstova: 19021
 • Propisa CG: 1168
 • Propisa R.Srpske: 1586

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.