Ekspert: poslednje izmene od 29.04.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 29.04.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji (“Sl. glasnik RS”, br. 40/17) 
 • Zakon o transfuzijskoj medicini (“Sl. glasnik RS”, br. 40/17) 
 • Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje delatnosti pružanja higijenskih usluga, kao i načinu sprečavanja i prenošenja zaraznih bolesti (“Sl. glasnik RS”, br. 40/17) 
 • Pravilnik za rad i postupanje u vršenju s tručno-savetodavnih poslova u šumama sopstvenika (“Sl. glasnik RS”, br. 40/17)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 99868
 • Službenih mišljenja: 14580
 • Sudske prakse: 8203
 • Modela akata: 735
 • Obrazaca: 28339
 • Podzakonskih akata: 73605
 • Prečišć. tekstova: 22367
 • Propisa CG: 1441
 • Propisa R.Srpske: 1839

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.