Ekspert: poslednje izmene od 29.04.2013.

Ekspert Internet je ažuriran 29.04.2013. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Odluka o visini osnovice za obračun i isplatu plata državnih službenika, nameštenika, sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, predsednika i sudija Ustavnog suda (počev od plate za april 2013. godine) (“Sl. glasnik RS”, br. 37/13)
 • Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (“Sl. glasnik RS”, br. 37/13)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 68734
 • Službenih mišljenja: 11564
 • Sudske prakse: 6600
 • Modela akata: 556
 • Obrazaca: 17873
 • Podzakonskih akata: 49815
 • Prečišć. tekstova: 15108
 • Propisa CG: 891
 • Propisa R.Srpske: 1304

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.