Ekspert: poslednje izmene od 29.02.2016.

Ekspert Internet je ažuriran 29.02.2016. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (“Sl. glasnik RS”, br. 15/16) 
 • Zakon o javnim preduzećima (“Sl. glasnik RS”, br. 15/16) 
 • Zakon o javnom zdravlju (“Sl. glasnik RS”, br. 15/16) 
 • Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (“Sl. glasnik RS”, br. 15/16) 
 • Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika (“Sl. glasnik RS”, br. 15/16) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 91034
 • Službenih mišljenja: 13144
 • Sudske prakse: 7680
 • Modela akata: 667
 • Podzakonskih akata: 66951
 • Prečišć. tekstova: 20194
 • Propisa CG: 1256
 • Propisa R.Srpske: 1653

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.